Jaunākā informācija datubāzēs (02.05.-06.05.2011.)

09.05.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Jan./2011

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem un dzimuma, vecuma grupām, pa sektoriem.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Mar./2011

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Mar./2011

1.cet./2011


 

 

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits mēneša sākumā;

TR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;

TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās;

TR09. Lidostas „Rīga” darbība;

TR10. Izbraukuši un iebraukuši pasažieri Rīgas ostā.

Transports -mēnešu/ceturkšņu dati

2010

Transporta līdzekļu skaits;

Reģistrēto automobiļu skaits un sadalījums pa markām, pēc vecuma un degvielas veida;
Vieglo automobiļu skaits uz 1 000 iedzīvotājiem gada beigās.

Transports - ikgadējie dati


Izveidotas jaunas tabulas

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

1990-2010

LL0221.Lauksaimniecības dzīvnieku skaits reģionos gada beigās.

Lopkopība -ikgadējie dati