Jaunākā informācija datubāzēs (02.05.–03.05.2018.)

07.05.2018

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Aprīlis/2018

Ekonomikas sentimenta indekss.

 

Konjunktūras rādītāji–mēnešu dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

Marts/2018

NB001. Nodarbināto un bezdarbnieku skaits 15-74 gadu vecumā pēc dzimuma pa mēnešiem, tūkst.;

NB002. Bezdarba līmenis pēc dzimuma pa mēnešiem, 15-74 gadu vecumā.

Nodarbinātība un bezdarbs–ceturkšņu dati

1.cet./2018

SD01. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība–ceturkšņu dati

2017

SDG06. Valsts sociālo pabalstu vidējais apmērs (euro);

SDG07. Izdevumi valsts pabalstiem un pensijām (tūkst. euro).

Sociālā drošība–ikgadējie dati