Jaunākā informācija datubāzēs (02.05.-03.05.2012.)

07.05.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011

IVG03. Iedzīvotāju dabiskās kustības rādītāji statistiskajos reģionos, republikas pilsētās un novados

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

 

STATISTIKAS UZŅĒMUMU REĢISTRS

2010

SRG041. Ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa lieluma grupām un statistikas reģioniem;

SRG043. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības statistiskajos reģionos, pilsētās un novados sadalījumā pa lieluma grupām, uzņēmējdarbības formām un galvenajiem darbības veidiem (NACE 2.red.);

SRG07. Ekonomiski aktīvo uzņēmumu vietējo vienību skaits pēc galvenā darbības veida (NACE 2.red.).

Uzņēmumu skaits -ikgadējie dati

2010

UGG01. Uzņēmumu grupas sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem;

UGG02. Uzņēmumu skaits sadalījumā pa uzņēmumu grupu veidiem;

UGG03. Uzņēmumu grupas sadalījumā pa valstīm.

Uzņēmumu grupas -ikgadējie dati