Jaunākā informācija datubāzēs (02.04. – 05.04.2013.)

08.04.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Februāris/2013

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012

SDG08. Bērna aizgādības un aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana gada beigās

SDG09. Aizbildnību raksturojošie rādītāji gada beigās.

Sociālā drošība -  ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Februāris/2013

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums;

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

 

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

2.pusgads/2012

MSG06. Kokmateriālu vidējās iepirkuma cenas.

Mežsaimniecība - ikgadējie dati


Precizēti dati
 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

Janvāris/2013

Būvniecības izmaksu indeksi.

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati