Jaunākā informācija datubāzēs (02.04.-05.04.2012.)

10.04.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2011

RCG01. Cenu indeksi (2005=100)

Ražotāju cenas -ikgadējie dati

4.cet./2011

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi pa ceturkšņiem;

VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi pa ceturkšņiem;

VF03. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa sektoriem pa ceturkšņiem perioda beigās.

Valdības finanses -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

VF01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji;

VF02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem;

VF06. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās.

Valdības finanses -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011

DIG01. Vienas stundas darbaspēka izmaksas pa darbības veidiem

Darbaspēka izmaksas -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Feb./2012

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2011

TU01. Latvijas un ārvalstu ceļotājus raksturojošie rādītāji;

TU021. Latvijas robežu šķērsojošo personu ceļojumu motīvi;

TU031. Latvijas vairākdienu ceļotāju skaits sadalījumā pa valstīm;

TU041. Ārvalstu vairākdienu ceļotāju skaits sadalījumā pa valstīm;

TU06. Latvijas apmeklējuma novērtējums.

Tūrisms -ikgadējie datiPrecizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2000-2011

 

2011

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi pa ceturkšņiem;

VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi pa ceturkšņiem;

VF03. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa sektoriem pa ceturkšņiem perioda beigās.

Valdības finanses -mēnešu/ceturkšņu dati

2007-2010

2000-2010

VF01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji;

VF02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem.

Valdības finanses -ikgadējie dati