Jaunākā informācija datubāzēs (02.03.-06.03.2015.)

09.03.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

4.cet./2014

RC102. Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai pa ceturkšņiem.

Ražotāju cenas -mēnešu/ceturkšņu dati

4.cet./2014

Nefinanšu komersantu dati.

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati

4.cet./2014

IV01. Nefinanšu investīcijas pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, milj. euro);

IV02. Nefinanšu investīcijas pa darbības veidiem pa ceturkšņiem (faktiskajās cenās, tūkst. euro).

Investīcijas -ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2014

SKG17. Ugunsgrēku skaits un to sekas.

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati

2014 (provizoriski dati)

Mājokļu vispārējais raksturojums, veids, labiekārtotība, ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi.

Mājokļa apstākļi -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Janvāris/2015

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi;

Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

2014

TIG05. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma indeksi pa pamatdarbības veidiem (2010=100);

TIG051. Kopējā mazumtirdzniecības uzņēmumu apgrozījuma pārmaiņas pa pamatdarbības veidiem (% pret iepriekšējo periodu).

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati

Janvāris/2015

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

2015

RUG08. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksu svari sadaļās un nodaļās.

Rūpniecība -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

Janvāris/2015

EN01. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš (milj. kilovatstundas).

Enerģētika -mēnešu dati