Jaunākā informācija datubāzēs (02.02.-06.02.2015.)

09.02.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2013

IIG06. Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi Latvijas statistiskajos reģionos (euro, mēnesī);

IIG07. Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāvs un struktūra Latvijas statistiskajos reģionos vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī.

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

2013

(provizoriski dati)

Nabadzības riska slieksnis;
Nabadzības riska indekss;
Relatīvā mediānas nabadzības riska plaisa pēc vecuma un dzimuma;
S80/S20 ienākumu kvintiļu attiecības indekss pēc vecuma;
Džini koeficients.

Monetārā nabadzība un ienākumu nevienlīdzība -ikgadējie dati

4.cet./2014

SD01. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība - ceturkšņu dati

2013

(provizoriski dati)

Veselības stāvokļa pašnovērtējums;

Hroniska slimība, ilgstošas kaites vai fiziski trūkumi;

Veselības problēmas, kas vismaz pēdējos 6 mēnešus ir traucējušas vai ierobežojušas ikdienas aktivitātes mājās, darbā vai atpūtā;

Nepieciešamība veikt pārbaudi vai ārstēšanos pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu) un apstākļi, kas traucējuši veikt pārbaudes vai ārstēšanos;

Nepieciešamība apmeklēt zobārstu un zobārsta neapmeklēšanas iemesls.

Veselības pašnovērtējums -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Decembris/2014

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2013

IIG04. Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi (euro, mēnesī);

IIG05. Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāvs un struktūra pilsētās un laukos vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī;

IIG08. Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi pēc mājsaimniecības tipa (euro, mēnesī);

IIG09. Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi kvintiļu grupās (euro, mēnesī);

IIG10. Rīcībā esošie ienākumi pa vecuma grupām (euro, mēnesī);

IIG11. Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāvs un struktūra vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli (euro, mēnesī).

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati