Jaunākā informācija datubāzēs (02.01.–06.01.2017.)

09.01.2017

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2016. gadā Valsts statistiskās informācijas programmā bija iekļauta prasība veikt republikas pilsētu IKP un pievienotās vērtības eksperimentālo aprēķinu un publicēt tā rezultātus. Pirmo reizi veicot IKP un pievienotās vērtības aprēķinus šādā detalizācijas pakāpē un pēc tam padziļināti analizējot iegūtos rezultātus, ir konstatētas pielietotās aprēķinu tehnikas iespējamas neatbilstības EKS 2010 prasībām.
Tāpēc sakarā ar nepieciešamību precizēt eksperimentālā republikas pilsētu IKP un pievienotās vērtības aprēķina rezultātus par 2013. un 2014. gadu, kas potenciāli var ietekmēt gan republikas pilsētu, gan reģionu novērtējuma interpretāciju, ir pieņemts lēmums no CSP publiskās datu bāzes uz laiku izslēgt reģionālā IKP un pievienotās vērtības tabulas.
Datus šajās tabulās paredzēts papildus izvērtēt un atkārtoti publicēt š.g. 28. februārī.
Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

3.cet./2016

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi pa ceturkšņiem (milj. euro);

VF02. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem pa ceturkšņiem perioda beigās (milj. euro);

VF03. Vispārējās valdības ceturkšņu finanšu konti sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās (milj. euro).

Valdības finanses -ceturkšņu dati

2015

VFG04. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro)

Valdības finanses -ikgadējie dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

1.cet./2017

II03. Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga vidēji mēnesī, euro;

II04. Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga vidēji ceturksnī, euro.

Iedzīvotāju ieņēmumi- mēnešu/ceturkšņu dati

01.01.2017.

IIG02. Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga (euro).

Iedzīvotāju ieņēmumi- ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Novembris/2016

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Apgrozījuma indeksi un pārmaiņas nozarēs.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1999-2016

2010-2016

2016

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi pa ceturkšņiem (milj. euro);

VF02. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem pa ceturkšņiem perioda beigās (milj. euro);

VF03. Vispārējās valdības ceturkšņu finanšu konti sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās (milj. euro).

Valdības finanses -ceturkšņu dati

1995-2002

1995-2015

2005-2014

2010-2015

VFG01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji (milj. euro);

VFG02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro);

VFG04. Vispārējās valdības sektora izdevumi pēc valdības funkcijām sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. euro)

VFG05. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem perioda beigās (milj. euro)

Valdības finanses -ikgadējie dati

2014-2016

IK10_13. Ceturkšņa nefinanšu konti (sektori S.13 un S.2) (tūkst. euro)

Iekšzemes kopprodukts -ceturkšņu dati