Jaunākā informācija datubāzēs (02.01.-04.01.2013.)

07.01.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

3.ceturksnis/2012

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi;

VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi;

VF03. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa sektoriem.

Valdības finanses -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012

ISG21. Mājsaimniecību kopējais skaits un mājsaimniecības vidējais lielums.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Novembris/2012

 

 

 

Mazumtirdzniecības un automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma pārmaiņas un indeksi;

Mazumtirdzniecības un automobiļu un motociklu tirdzniecības apgrozījuma pārmaiņas un indeksi.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Novembris/2012

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2009-2011

 

2012

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi;

VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi;

VF03. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa sektoriem.

Valdības finanses -mēnešu/ceturkšņu dati

2009-2011

VFG01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji (milj. latu);

VFG02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem (milj. latu)

Valdības finanses -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2000-2010

IBG01. Iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija.

Iedzīvotāji: migrācija -ikgadējie dati

2010

SDG15. Sociālās aizsardzības izdevumi pēc ESSPROS klasifikācijas Latvijā.

Sociālā drošība -  ikgadējie dati