Jaunākā informācija datubāzēs (02.-06.03.2009.)

09.03.2009

Datubāzē sadaļā Darba samaksa papildināti 2008. gada 4. ceturkšņa dati par strādājošo vidējo darba samaksu.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļa Cenas papildināta ar jauniem datiem:
7 – 6. Nemainīgas nodokļu likmes cenu indekss un pārmaiņas galvenajās patēriņa grupās;
7 – 7. Ražotāju cenu indeksi rūpniecības nozarēs (2005=100) (NACE 2. red.).
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Sabiedriskā kārtība un tiesu sistēma papildināti 2008. gada dati par reģistrēto noziedzīgo nodarījumu skaitu un ugunsgrēku skaitu un to sekām.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļa Rūpniecība papildināta ar datiem par rūpniecības izlaidi 2009. gada janvārī.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Ģeogrāfiskās ziņas papildināti 2009. gada dati par laika apstākļiem Latvijā un atsevišķās Latvijas pilsētās un gaisa kvalitāti.
Metodoloģija

Datubāzē Banku rādītāji papildināti š. g. februāra dati par Latvijas bankas noteiktajiem ārvalstu valūtu kursiem.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Valdības finanses precizēti gada dati.
Metodoloģija