Jaunākā informācija datubāzēs (02. – 06.02.2009.)

09.02.2009

Datubāzes sadaļā Darba samaksa (gada dati) papildināti dati par darbinieku skaita sadalījumu pēc darba samaksas lieluma 2008. gada oktobrī. 
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Rūpniecība papildināti 2008. gada decembra dati par rūpniecības produkcijas apjoma indeksiem un pārmaiņām nozarēs.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Iekšzemes kopprodukts precizēti 2007. un 2008. gada dati.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Izglītība papildināti 2008. gada dati par profesionālās izglītības iestādēm un izglītības tematiskajām grupām profesionālajās izglītības iestādēs.
Metodoloģija