Jaunākā informācija datubāzēs (01.12.-05.12.2014.)

08.12.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

3.cet./2014

Nefinanšu komersantu dati.

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

3.cet./2013

Strādājošo mēneša vidējās darba samaksas dati.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Oktobris/2014

TI15. Izmitināšanas un ēdināšanas uzņēmumu apgrozījuma indeksi un pārmaiņas pa mēnešiem.

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

Oktobris/2014

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

3.cet./2014

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;
TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;
TR05. Cauruļvadu transporta darbība;
TR07. Pasažieru pārvadājumi;
TR081. Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem un trolejbusiem;
TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Tūrisms -mēnešu/ceturkšņu dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2013

IKG10_18. Nefinanšu nacionālie konti (tūkst. euro).

Iekšzemes kopprodukts -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2007

NBG15. Blakus darbā nodarbinātie pēc dzimuma.

Nodarbinātība un bezdarbs -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2013

TIG001. Uzņēmējdarbības rādītāji tirdzniecībā 2013.gadā (provizoriski dati);

TIG111. Uzņēmējdarbības rādītāji pakalpojumos 2013. gadā (provizoriski dati).

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati

2013

BUG001. Uzņēmējdarbības rādītāji būvniecībā 2013. gadā (provizoriski dati).

Būvniecība -ikgadējie dati

2013

RUG001. Uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā 2013. gadā (provizoriski dati).

Rūpniecība -ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2013

TRG27. Pasažieru pārvadājumi (milj. cilvēku);

TRG28. Pasažieru apgrozība (milj. pasažierkilometru).

Transports -ikgadējie dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2013

ENG09. Elektriskā jauda un saražotā elektroenerģija no atjaunīgiem energoresursiem.

Enerģētika -ikgadējie dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2013

ZIG01. Iestādes, uzņēmumi un organizācijas, kurās tiek veikts pētniecības darbs.

Zinātne - ikgadējie dati