Jaunākā informācija datubāzēs (01.11.-05.11.2010.)

08.11.2010

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Jūl./2010

Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa sektoriem, pēc dzimuma un pa vecuma grupām.

Darba samaksa -mēnešu/ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Sep./2010

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

2009

RU03. Saražotās rūpniecības produkcijas realizācija.

Rūpniecība -ikgadējie dati 

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

Sep/2010

3.cet./2010

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits;
TR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;
TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās;
TR09. Lidostas -Rīga- darbība;
TR10. Izbraukuši un iebraukuši pasažieri rīgas ostā.

Transports - ikgadējie dati

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCES

2000-2010

2001-2010

IS10. Pastāvīgo iedzīvotāju dzimšanas valsts gada sākumā;
IS11. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc ģimenes stāvokļa gada sākumā.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati

1980-2009

1965-2009

1980-2009

2005-2009

ID01. Dzemdību un dzimušo skaits;

ID04. Dzimstības vecumkoeficienti;

ID08. Dzīvi dzimušie pēc vecāku ģimenes stāvokļa;

ID09. Dzīvi dzimušie laulībā esošiem vecākiem pēc laulības ilguma

Iedzīvotāji: dzimstība -ikgadējie dati

2004-2009

2005-2009

IM01. Mirušo vecuma un dzimuma struktūra;

IM03. Mirstības vecumkoeficienti reģionos.

Iedzīvotāji: mirstība -ikgadējie dat

1990-2009

2005-2009

 

1997-2009

1971-2009

 

2005-2009

 

 

IL02. Noslēgto laulību skaits un vidējais laulībā stājušos vecums

IL03. Laulības noslēgušo vecuma un dzimuma struktūra

IL04. Laulības noslēgušo vecuma struktūra

IL05. Laulību skaits pēc laulāto valstiskās piederības

IL06. Šķirtās laulības pēc to ilguma, summārais šķirto laulību koeficients un šķirtās laulības uz 1000 noslēgtajām laulībām

IL07. Laulību šķīrušo vecuma struktūra

IL08. Šķirtās laulības statistiskajos reģionos un republikas pilsētās pēc kopīgo nepilngadīgo bērnu skaita

Iedzīvotāji: noslēgtās un šķirtās laulības -ikgadējie dati

2000-2009

 

2005-2009

1999-2009

2005-2009

 

IB03. Iedzīvotāju starptautiskā ilgtermiņa migrācija pēc migrantu valstiskās piederības;

IB04. Ilgtermiņa migrantu vecuma un dzimuma struktūra;

IB07. Latvijas Republikas pilsonības iegūšana un zaudēšana;

IB08. Valsts iekšējā iedzīvotāju ilgtermiņa migrācija statistiskajos reģionos un republikas pilsētās.

Iedzīvotāji: migrācija -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2009

TI0001. Uzņēmējdarbības rādītāji tirdzniecībā 2009.g. (provizoriskie dati);

TI110. Uzņēmējdarbības rādītāji pakalpojumos 2009.g. (provizoriskie dati)

Tirdzniecība un pakalpojumi -mēnešu/ceturkšņu dati

2009

BU001. Uzņēmējdarbības rādītāji būvniecībā 2009.g. (provizoriskie dati).

Būvniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

2009

RU001. Uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā 2009.g. (provizoriskie dati).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati