Jaunākā informācija datubāzēs (01.10.-05.10.2012.)

08.10.2012

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2.cet./2012

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi;
VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi;
VF03. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa sektoriem.

Valdības finanses  -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

VFG03. Vispārējās valdības sektora detalizēti nodokļu un sociālo iemaksu ieņēmumi pa nodokļu veidiem vai sociālajām iemaksām sadalījumā pa apakšsektoriem;

Valdības finanses -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Augusts/2012

 

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi, pārmaiņas, apgrozījums.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2011

ENG01. Cieto kurināmo ražošana, imports, eksports un patēriņš, tūkst. t (NACE 2.red.);
ENG02. Dabasgāzes imports un patēriņš, milj. m3 (NACE 2.red.);
ENG03. Naftas produktu imports, eksports un patēriņš, tūkst. t (NACE 2.red.);
ENG04. Elektroenerģijas ražošana, imports, eksports un patēriņš un siltumenerģijas ražošana un patēriņš, naturālās mērvienībās (NACE 2.red.);
ENG05. Atjaunojamo energoresursu, kokogļu un atkritumu ražošana, imports, eksports un patēriņš, naturālās mērvienībās (NACE 2.red.);
ENG06. Kurināmā koksne sadalījumā pa veidiem, ražošana, imports, eksports un patēriņš, naturālās mērvienībās (NACE 2.red.);

ENG07. Energobilance, TJ (NACE 2.red.);

ENG08. Energobilance, tūkst. toe (NACE 2.red.).

Enerģētika -ikgadējie dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2011; 2012. gada sākumā

Datoru un interneta lietošana uzņēmumos;
Interneta mājaslapa uzņēmumos;
Uzņēmumi, kas veikuši pirkumus internetā;
Uzņēmumi, kas pārdevuši preces vai pakalpojumus internetā.

Informācijas tehnoloģijas - ikgadējie datiPrecizēti dati
 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2003-2012;

2011-2012;

2011-2012.

VF01. Vispārējās valdības sektora ieņēmumi pa ceturkšņiem;

VF02. Vispārējās valdības sektora izdevumi pa ceturkšņiem;

VF03. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa sektoriem.

Valdības finanses -mēnešu/ceturkšņu dati

1995-1999 un 2010-2011;

1995-2011;

 

2003-2010;

 

2010-2011.

VFG01. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji;

VFG02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem;

VFG03. Vispārējās valdības sektora detalizēti nodokļu un sociālo iemaksu ieņēmumi pa nodokļu veidiem vai sociālajām iemaksām sadalījumā pa apakšsektoriem;

VF06. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem.

Valdības finanses -ikgadējie dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2001-2010

ISG021. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pēc dzimums gada sākumā;

ISG031. Pastāvīgo iedzīvotāju skaits un to ietekmējošie faktori pēc dzimuma.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas -ikgadējie dati