Jaunākā informācija datubāzēs (01.09.-05.09.2014.)

08.09.2014

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2013

SKG04. Notiesāto personu skaits pēc nozieguma veida;

SKG05. Notiesāto personu skaits pēc nozieguma veida un vecuma;

SKG06. Notiesāto personu sadalījums pēc nozieguma veida un vecuma;

SKG07. Sieviešu īpatsvars notiesāto personu kopskaitā (procentos);

SKG08. Notiesāto personu sadalījums pēc tiesas noteiktajiem soda veidiem (skaitļos).

Likumpārkāpumi un tiesu sistēma -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūlijs/2014

 

2.cet./2014

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi, pārmaiņas, apgrozījums;

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi, pārmaiņas.

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJAS

2013

ZIG01. Iestādes, uzņēmumi un organizācijas, kurās tiek veikts pētniecības darbs;

ZIG02. Zinātniski pētnieciskajā darbā strādājošo skaits;

ZIG03. Izdevumi zinātniski pētnieciskajam darbam pa sektoriem un to finansējums (milj. euro).

Zinātne - ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012

IBG07. Latvijas Republikas pilsonības iegūšana un zaudēšana.

Iedzīvotāji: migrācija -ikgadējie dati