Jaunākā informācija datubāzēs (01.08.–05.08.2016.)

08.08.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI

2016

ISG211. Mājsaimniecību kopējais skaits un mājsaimniecības vidējais lielums reģionos, republikas pilsētās, laukos/ pilsētās.

Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas - ikgadējie dati

 

 

SOCIĀLIE PROCESI

2015

Kultūras statistika.

Kultūra - ikgadējie dati

2015

SDG11. Ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas centri gada beigās;

SDG12. Bērnu atrašanās iemesli sociālās aprūpes iestādēs gada beigās (skaits).

Sociālā drošība - ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūnijs/2016

2.cet./2016

 

 

Jūnijs/2016

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums un apgrozījuma indeksi;

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs pa ceturkšņiem;

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība - mēnešu/ceturkšņu dati