Jaunākā informācija datubāzēs (01.08.-05.08.2011.)

08.08.2011

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

2010

PR14. Valstī reģistrēto reliģisko draudžu skaits sadalījumā pa konfesijām gada beigās

Politiskā dzīve un reliģija - ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Jūnijs/2011

RU01. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi pa mēnešiem
RU02. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi pa ceturkšņiem (NACE 2.red.)
RU03. Rūpniecības produkcijas apgrozījums pa mēnešiem (milj. Ls)
RU04. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi nozarēs pa mēnešiem, sezonāli izlīdzināti dati (2005=100)
RU05. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi nozarēs pa mēnešiem, kalendāri izlīdzināti dati (2005=100)
RU06. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi nozarēs pa mēnešiem, neizlīdzināti dati (2005=100)
RU07. Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem
RU08. Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas nozarēs pa ceturkšņiem
RU09. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi nozarēs, kalendāri izlīdzināti dati
RU10. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi ražošanas pamatgrupējumos pa mēnešiem, sezonāli izlīdzināti dati (2005 = 100), (NACE 2.red.)
RU11. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi ražošanas pamatgrupējumos pa mēnešiem, kalendāri izlīdzināti dati (2005=100), (NACE 2.red.)
RU12. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi ražošanas pamatgrupējumos pa mēnešiem, neizlīdzināti dati (2005=100), (NACE 2.red)

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

 

VIDE UN ENERĢĒTIKA

2010

EN26. Energoresursu vidējās cenas gala patērētājiem (bez PVN)

Enerģētika -ikgadējie dati

 

Precizēti dati

 

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

VISPĀRĒJĀ STATISTIKA

2006 - 2008

PR14. Valstī reģistrēto reliģisko draudžu skaits sadalījumā pa konfesijām gada beigās

Politiskā dzīve un reliģija - ikgadējie dati