Jaunākā informācija datubāzēs (01.07.-05.07.2013.)

08.07.2013

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1.cet./2013

Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi.

Vispārējās valdības sektora parāds sadalījumā pa sektoriem.

Valdības finanses -mēnešu/ceturkšņu dati

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2012

VAG04. Iedzīvotāju saslimstība ar ļaundabīgajiem audzējiem pēc lokalizācijas

VAG08. Alkohola lietošanas nevēlamās sekas sabiedrībā;

VAG09. HIV inficēšanās gadījumu skaits;

VAG12. Pirmoreiz par invalīdiem atzīto iedzīvotāju skaits;

VAG13. Pirmoreiz par invalīdiem atzīto iedzīvotāju skaits pēc invaliditātes cēloņiem;

VAG19. Ambulatoro apmeklējumu skaits;

VAG20. Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi;

VAG221. Sporta organizācijas;

VAG23. Sporta bāzu objekti.

Veselības aprūpe un sports -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2011

Uzņēmējdarbības rādītāji tirdzniecībā un pakalpojumos.

Tirdzniecība un pakalpojumi -ikgadējie dati

2011

Uzņēmējdarbības rādītāji būvniecībā.

Būvniecība -ikgadējie dati

Maijs/2013

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums;

Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums nozarēs.

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati

2011

Uzņēmējdarbības rādītāji rūpniecībā.

Rūpniecība -ikgadējie dati 

Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2011-2012

Mājokļu vispārējais raksturojums, veids, labiekārtotība, ar mājokļa uzturēšanu saistītie izdevumi.

Mājokļa apstākļi -ikgadējie dati

2011-2012

Veselības stāvokļa pašnovērtējums; hroniska slimība, ilgstošas kaites vai fiziski trūkumi iedzīvotājiem; pārbaužu veikšana ārstēšanās pie medicīnas speciālistiem un apstākļi, kas traucējuši veikt pārbaudes vai ārstēšanos; zobārsta apmeklējumi un zobārsta neapmeklēšanas iemesls.

Veselības pašnovērtējums -ikgadējie dati


Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2010-2012

4.cet/2008-3.cet/2009

Vispārējās valdības sektora ieņēmumi un izdevumi.

Vispārējās valdības sektora parāds sadalījumā pa sektoriem.

Valdības finanses -mēnešu/ceturkšņu dati

2010-2012

2008

VFG02. Vispārējās valdības sektora galvenie rādītāji sadalījumā pa apakšsektoriem;

VFG06. Vispārējās valdības parāds sadalījumā pa apakšsektoriem.

Valdības finanses -ikgadējie dati