Jaunākā informācija datubāzēs (01.06.–05.06.2015.)

08.06.2015

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

1.cet./2015

RC102. Būvniecības izmaksu indekss jauno dzīvojamo māju celtniecībai pa ceturkšņiem (2010=100).

Ražotāju cenas - mēnešu/ceturkšņu dati

1.cet./2015

UF04. Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) finansiālie rādītāji (tūkst. euro);

UF05. Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) peļņa vai zaudējumi (tūkst. euro);

UF06. Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) neto apgrozījums pa darbības veidiem (tūkst. euro);

 UF07. Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) peļņa vai zaudējumi pa darbības veidiem (tūkst. euro);

UF08. Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) aktīvi pa darbības veidiem (tūkst. euro);

UF09. Nefinanšu komersantu (komercsabiedrību) pasīvi pa darbības veidiem (tūkst. euro).

Uzņēmējdarbības finanses - ceturkšņu dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Aprīlis/2015

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi un pārmaiņas.

Rūpniecība - mēnešu/ceturkšņu dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

1.cet./2015

TR03. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;

TR04. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;

TR05. Cauruļvadu transporta darbība (tūkst. t);

TR07. Pasažieru pārvadājumi (tūkst. cilvēku);

TR081. Pasažieru pārvadājumi ar tramvajiem un trolejbusiem (tūkst. pasažieru);

TR11. Ceļu satiksmes negadījumi.

Transports - mēnešu/ceturkšņu dati


Izveidotas jaunas tabulas

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2015

 

2006-2015

TU02. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa mēnešiem;

TU03. Viesnīcās un citās tūristu mītnēs apkalpoto personu skaits un pavadītās naktis pa ceturkšņiem.

Tūrisms - mēnešu/ceturkšņu dati

2006-2014

 

 

 

2011-2014

 

 

TUG03. Viesnīcu darbības rādītāji sadalījumā pēc piešķirtās kategorijas;

TUG13. Ārvalstu vairākdienu ceļotājus raksturojošie rādītāji sadalījumā pa valstīm;

TUG14. Ārvalstu vairākdienu ceļotāju ceļojuma nolūks Latvijā sadalījumā pa valstīm (%);

TUG15. Ārvalstu ceļotāji sadalījumā pēc ceļojuma nolūka (tūkstošos);

TUG16. Ārvalstu vairākdienu ceļotāju vidējie izdevumi diennaktī sadalījumā pēc vecuma grupas, apmešanās vietas tipa un izmantotā transporta veida (euro);

TUG17. Ārvalstu vairākdienu ceļotāji sadalījumā pēc dzimuma un pa vecuma grupām (%).

Tūrisms - ikgadējie dati

Precizēti dati

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

EKONOMIKA UN FINANSES

2014

IKG10_01. Iekšzemes kopprodukts.

Iekšzemes kopprodukts - ikgadējie dati

 

TRANSPORTS UN TŪRISMS

2014

TR07. Pasažieru pārvadājumi (tūkst. cilvēku).

Transports - mēnešu/ceturkšņu dati