Jaunākā informācija datubāzēs (01.03.-05.03.2010.)

08.03.2010
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

Jan/2010

CE15. Būvniecības izmaksu indeksi pa mēnešiem (2005=100);
CE16. Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas sadalījumā pa objektiem pa mēnešiem;
CE17. Būvniecības izmaksu indeksi resursu pamatgrupās pa mēnešiem (2005=100).

Cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

Feb/2010

BR05. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi pa mēnešiem (latos).

Banku rādītāji - mēnešu/ceturkšņu dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2009

II01. Iedzīvotāju naudas ieņēmumi (vidēji mēnesī, latos);
II12. Strādājošo pirktspēja;
II13. Pensionāru pirktspēja.

Iedzīvotāju ieņēmumi - ikgadējie dati

Dec/2009
4.cet/2009

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa;
Strādājošo reālā darba samaksa.

Darba samaksa - mēnešu/ceturkšņu dati

2009

DS01. Strādājošo reālās darba samaksas dinamika, % pret iepriekšējo gadu;
DS02. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa pa darbības veidiem (latos);
DS03. Vīriešu un sieviešu darba samaksa pa darbības veidiem (1.ceturksnī; latos);
DS10. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Latvijas reģionos;
DS11. Strādājošo mēneša vidējā bruto darba samaksa pa darbības veidiem Latvijas reģionos (latos);
DS12. Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa republikas pilsētās un rajonos.

Darba samaksa - ikgadējie dati

TRANSPORTS

2009

Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas;
Iebraukušie un izbraukušie pasažieri Rīgas ostā;
Iebraukušie, izbraukušie pasažieri lidostā.

Transports- ikgadējie dati

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

Jan/2010

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena.

Lopkopība - mēnešu ceturkšņu dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZVEJNIECĪBA

2009

LL051. Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena.

Lopkopība - mēnešu ceturkšņu dati

Jauni dati

Jauna informācija par periodu

Rādītāji

Tēma

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

2000-2010

TI003. Mazumtirdzniecības uzņēmumu kopējais apgrozījums pa pamatdarbības veidiem pa mēnešiem, tūkst. Ls.

Tirdzniecībaun pakalpojumi - mēnešu/ceturkšņu dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2008-2009

DS14. Darba ņēmēju skaita sadalījums pēc darba ienākumiem pa mēnešiem.

Darba samaksa - mēnešu/ceturkšņu dati