Jaunākā informācija datubāzēs (01.02.–05.02.2016.)

08.02.2016

Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

 

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

2014

(provizoriski dati)

Nabadzības riska slieksnis;
Nabadzības riska indekss;
Relatīvā mediānas nabadzības riska plaisa pēc vecuma un dzimuma;
S80/S20 ienākumu kvintiļu attiecības indekss pēc vecuma;
Džini koeficients.

Monetārā nabadzība un ienākumu nevienlīdzība -ikgadējie dati

4.cet./2015

SD01. Pensionāru skaits un vecuma pensijas vidējais apmērs.

Sociālā drošība - ceturkšņu dati

2015

(provizoriski dati)

Veselības stāvokļa pašnovērtējums;

Hroniska slimība, ilgstošas kaites vai fiziski trūkumi;

Veselības problēmas, kas vismaz pēdējos 6 mēnešus ir traucējušas vai ierobežojušas ikdienas aktivitātes mājās, darbā vai atpūtā;

Nepieciešamība veikt pārbaudi vai ārstēšanos pie medicīnas speciālista (izņemot zobārstu) un apstākļi, kas traucējuši veikt pārbaudes vai ārstēšanos;

Nepieciešamība apmeklēt zobārstu un zobārsta neapmeklēšanas iemesls.

Veselības pašnovērtējums -ikgadējie dati

 

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Decembris/2015

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss;

Rūpniecības produkcijas apgrozījums (milj. EUR);

RU25. Piena produkcijas ražošana pa mēnešiem (tūkst. t).

Rūpniecība -mēnešu/ceturkšņu dati