Jaunākā informācija datubāzēs (01.02.-05.02.2010.)

08.02.2010
Dati atjaunoti

Informācija papildināta ar datiem par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

Dec/2009
4.cet/2009

Būvniecības izmaksu indeksi un pārmaiņas.

Cenas- mēnešu/ceturkšņu dati

2009

CE01. Cenu indeksi (2005=100);
CE14. Būvniecības izmaksu indeksi;
CE15. Būvniecības izmaksu indeksi resursu pamatgrupās.

Cenas- ikgadējie dati

Jan/2010

BR05. Latvijas Bankas noteiktie ārvalstu valūtu kursi pa mēnešiem (latos).

Banku rādītāji - mēnešu/ceturkšņu dati

IEDZĪVOTĀJI UN SOCIĀLIE PROCESI

Jan/2010

II03. Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga vidēji mēnesī.

Iedzīvotāju ieņēmumi - mēnešu/ceturkšņu dati

2009

Vidējais rīcībā esošais ienākums uz vienu ekvivalento patērētāju;
Nabadzības riska slieksnis;
Nabadzības riska indekss;
Variācija ap nabadzības riska slieksni pēc dzimuma un vecuma;
Relatīvā mediānas nabadzības riska plaisa pēc vecuma un dzimuma;
S80/s20 ienākumu kvintiļu attiecības indekss pēc vecuma;
Džini koeficients.

Monetārās nabadzības un ienākumu nevienlīdzībasindikatori - ikgadējie dati

RŪPNIECĪBA, BŪVNIECĪBA, TIRDZNIECĪBA UN PAKALPOJUMI

Dec/2009
4.cet/2009

Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi;
Rūpniecības produkcijas apgrozījums;
Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas nozarēs;
Apstrādes rūpniecības produkcijas izlaide un apgrozījums.

Rūpniecība- mēnešu/ceturkšņu dati

TRANSPORTS

4.cet/2009

TR01. Reģistrēto automobiļu skaits mēneša sākumā;
TR02. Pirmoreiz reģistrēto automobiļu skaits;
TR05. Cauruļvadu transporta darbība;
TR06. Ar jūras transportu nosūtītas, saņemtas kravas Latvijas ostās;
TR09. Lidostas -Rīga- darbība;
TR10. Izbraukuši un iebraukuši pasažieri Rīgas ostā.

Transports- mēnešu/ceturkšņu dati

Lauksaimniecības vispārīgie rādītāji - ikgadējie dati

Dec/2009

Gaļas iepirkums pārstrādes un pieņemšanas uzņēmumos un vidējā iepirkuma cena.

Lopkopība - mēnešu ceturkšņu dati

Precizēti dati

Informācija precizēta par periodu

Rādītāji

Tēma

EKONOMIKA UN FINANSES

2008

CE14. Būvniecības izmaksu indeksi

Cenas- ikgadējie dati