Jaunākā informācija datubāzēs (01. – 05.12.2008.)

08.12.2008

Datubāzē sadaļā Cenas eksporta vienības vērtības indeksi papildināti ar jaunām preču grupām: augu valsts produkti, plastmasas un izstrādājumi no tām, kaučuks un gumijas izstrādājumi, bet importa vienības vērtības indeksi papildināti ar jaunu preču grupu – koks un koka izstrādājumi.
Metodoloģija

Datubāzes sadaļā Statistikas uzņēmumu reģistrs papildināti 2007. gada dati:
23 – 1. Ekonomiski aktīvās statistikas vienības reģionos, republikas pilsētās un rajonos;
23 – 2. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem;
23 – 3. Ekonomiski aktīvā tirgus sektora statistikas vienības pa lieluma grupām reģionos, republikas pilsētās un rajonos;
23 – 4. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības sadalījumā pa lieluma grupām un īpašuma formām;
23 – 5. Ekonomiski aktīvās tirgus sektora statistikas vienības reģionos, republikas pilsētās un rajonos;
23 – 11. Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības reģionos, pilsētās un rajonos sadalījumā pa galvenajiem darbības veidiem.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Transports papildināti š. g. 3. ceturkšņa dati:
18 – 3. Kravu pārvadājumi dzelzceļa transportā;
18 – 4. Kravu pārvadājumi ar autotransportu;
18 – 7. Pasažieru pārvadājumi;
18 – 8. pasažieru apgrozība galvenajos transporta veidos;
18 – 11. Ceļu satiksmes negadījumi.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Banku rādītāji ar š. g. novembra datiem papildināti Latvijas Bankas noteiktie valūtu kursi.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Rūpniecība paildināti š. g. oktobra dati:
16 - 1. Rūpniecības produkcijas (izņemot tvaika un ūdens apgādi) apjoma indeksi pa mēnešiem;
16 - 2. Rūpniecības produkcijas (izņemot tvaika un ūdens apgādi) apjoma indeksi pa ceturkšņiem;
16 – 3. Rūpniecības produkcijas realizācija pa mēnešiem;
16 – 4. Rūpniecības apjoma indeksi nozarēs;
16 – 5. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi nozarēs pa mēnešiem;
16 – 6. Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem, sezonāli izlīdzināti dati;
16 – 7. Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas nozarēs pa mēnešiem, neizlīdzināti dati;
16 – 8. Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas nozarēs no gada sākuma;
16 – 9. Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas nozarēs pa ceturkšņiem;
16 – 10. Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas nozarēs pa ceturkšņiem;
16 – 11. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi nozarēs pa mēnešiem (2000=100);
16 – 12. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi nozarēs pa mēnešiem;
16 – 13.Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi ražošanas pamatgrupējumos pa mēnešiem;
16 – 14. Rūpniecības produkcijas apjoma indeksi ražošanas pamatgrupējumos pa mēnešiem;
16 – 15. Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas ražošanas pamatgrupējumos pa mēnešiem, sezonāli izlīdzināti dati;
16 – 16. Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas ražošanas pamatgrupējumos pa mēnešiem, neizlīdzināti dati.
Metodoloģija

Datubāzē sadaļā Tūrisms papildināti š. g. 3. ceturkšņa dati par apkalpoto cilvēku skaitu un ārvalstu viesu uzturēšanos viesnīcās un citās tūrisma mītnēs, kā arī viesnīcu izmantošanas rādītāji.
Metodoloģija