Jauna mājaslapas sadaļa par 20.gadsimta 20.–30. gadu statistiku

02.05.2011

Ņemot vērā iedzīvotāju interesi un par godu Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas gadadienai, CSP ir izveidojusi mājaslapas sadaļu par pirmās brīvvalsts laiku (20.gadsimta 20.–30. gadi).

www.csb.gov.lv/1920-1940

Sagatavotājā mājaslapas sadaļā atrodami teksti, diagrammas un tabulas, ko savā laikā sagatavojis Latvijas sabiedriski politiskais darbinieks, statistiķis un publicists Marģers Skujenieks (1886–1941).

No šiem materiāliem iespējams uzzināt:

kā valsts tautsaimniecību ietekmēja 20.gadsimta 30.gadu krīze,
ka 1930.gadā pastalu ādas maksāja Ls 5,48 kilogramā,
ka nekvalificēts strādnieks saņēma vairāk nekā kvalificēta strādniece
un ka 1935.gadā Ķemeros dažādas kaites ārstētas, ielejot un izlejot gandrīz 17 tūkstošus dūņu vannu un 35 tūkstoš reizes apliekot dūņu kompreses.

Šie un citi interesanti fakti atrodami par dažādām tēmām.

20.gadsimta 20.–30. gadu statistiku apkopojusi Valsts statistiskā pārvalde, kas tika dibināta neilgi pēc valsts izveidošanas – 1919. gada 1. septembrī. Datus par demogrāfisko situāciju Latvijā pēc garajiem kara un vispārēju juku gadiem ar bēgļu straumēm sāka publicēt 1921. gadā, kad iznāca „Latvijas statistiskā gadagrāmata 1920”. Lielākā daļa laikrindu par pirmās brīvvalsts periodu sākas ar 1920. gadu un beidzas ar 1938. gadu, kad 1939. gadā iznāca pēdējā Valsts statistiskās pārvaldes izdotā „Latvijas statistikas gada grāmata”, jo 1940. gadā iestādes darbību pārtrauca 2.pasaules karš. Atsevišķus rādītājus par 1939.  un 1940. gadu iespējams  iegūt no 1942. gadā Ostlandes Reihskomisariāta (Reichskommissariat für das Ostland) vācu valodā izdotās publikācijas „Ostland in Zahlen”. Ar to arī salīdzināmas laikrindas par šo periodu beidzas. Tā kā 20.–30. gadu statistikas apskatos kā svarīga bāze salīdzinājumiem bija pirmskara periods, tad arī sagatavotajā materiālā par atsevišķiem rādītājiem dati pieejami arī par 1897., 1910., 1914. u.c. gadiem pirms Latvijas valsts izveidošanas.

Atbildība par 20.–30. gadu statistikas datu objektivitāti, kvalitāti, precizitāti un skaidrību gulstas uz tā laika statistikas veidotājiem.

 

Sagatavojusi Izdevniecības daļa
Gundega Kuzmina
Tālr. 67366621