Jaunā Latvijas statistikas gadagrāmata ir iznākusi

10.03.2015

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) izdevusi "Latvijas statistikas gadagrāmatu 2014". Tajā atrodamas vispārīgas ziņas par Latviju, tās iedzīvotājiem un sociālajiem procesiem un dati par Latvijas ekonomiku un finansēm, vidi, enerģētiku, IKT, pētniecību, inovācijām un visām tautsaimniecības nozarēm. Dati salīdzināti laika posmā no 2005. gada līdz 2013. gadam.

"Latvijas statistikas gadagrāmatā 2014" pirmo reizi Tautas skaitīšanas dati attēloti telpiski režģa kartēs ar šūnas izmēru 1x1 km2. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, publikācija papildināta ar plašu kartogrāfisko informāciju pēc administratīvā iedalījuma.

"Latvijas statistikas gadagrāmata" ir vispusīgākais oficiālos statistikas datus apkopojošs izdevums. Pirmā "Latvijas statistikas gadagrāmata" tika izdota 1921.gadā.  

"Latvijas statistikas gadagrāmata 2014" ir  pieejama lejupielādēšanai bez maksas. Papīra formātā (13,33 EUR) to var iegādāties, reģistrējoties un veicot pirkumu CSP mājaslapā.

 

Kristīne Romanovska
Sabiedrisko attiecību speciāliste
+371 67366621, +371 27880666