Janvārī rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 4,7 %

06.03.2017

2017. gada janvārī, salīdzinot ar 2016. gada janvāri, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 4,7 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.Ražošanas apjoma kāpums bija apstrādes rūpniecībā – par 7,8 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 18,8 %, bet elektroenerģijas un gāzes apgādē bija kritums par 0,4 % (pieauga elektroenerģijas ražošana, bet samazinājās gāzes patēriņš).

Salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, produkcijas apjoms pieauga visās pēc īpatsvara lielākajās nozarēs: gatavo metālizstrādājumu ražošanā (par 16,9 %), koksnes un koka izstrādājumu ražošanā (par 11,5 %), pārtikas produktu ražošanā (par 1,1 %). Nozīmīgs produkcijas pieaugums bija iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanas nozarē – par 35,4 %, dzērienu ražošanas nozarē – par 25,8 %, elektrisko iekārtu ražošanas nozarē – par 20,3 % un farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas nozarē.

2017. gada janvārī, salīdzinot ar 2016. gada decembri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 2,8 %, tai skaitā apstrādes rūpniecībā par 2,8 %,elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 3,5 %, bet Ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē pieauga  par 2,9 %.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2010=100)

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas, %
(salīdzināmajās cenās)

 

 

2017. gada janvāris,

salīdzinot ar

2016. g. decembri (sezonāli izlīdzināts)

 

2016. g. janvāri (kalendāri izlīdzināts)

 

Visa rūpniecība

-2,8

4,7

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

2,9

18,8

Apstrādes rūpniecība

-2,8

7,8

Pārtikas produktu ražošana

-1,2

1,1

Dzērienu ražošana

6,9

25,8

Tekstilizstrādājumu ražošana

17,0

-2,8

Apģērbu ražošana

0,1

-6,9

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

0,7

11,5

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-3,4

6,0

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-0,7

4,1

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

4,5

16,9

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

-10,6

14,0

Elektrisko iekārtu ražošana

-12,1

20,3

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

13,2

35,4

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-7,4

10,7

Mēbeļu ražošana

-2,4

8,8

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visāda veida iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-16,6

0,9

Elektroenerģija un gāzes apgāde

-3,5

-0,4

 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums2

2017. gada janvārī, salīdzinot ar 2016. gada janvāri,apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiemfaktiskajās cenāspieauga par 6,7 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 3,3 % un eksportā – par 10,1 %.

2017. gada janvārī, salīdzinot ar 2016. gada decembri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 1,2 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 0,5 % un eksportā – par 2,1 %.

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem, tai skaitā pa nozarēm, ir pieejama CSP datubāzē „Rūpniecība”.

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.
2Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Irēna Bekmane
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts: Irena [dot] Bekmane [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366830