Janvārī rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 4,6 %

07.03.2016

2016. gada janvārī, salīdzinot ar 2015. gada janvāri, rūpniecības produkcijas izlaide pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 4,6 % un to ietekmēja pieaugums elektroenerģijas un gāzes apgādē par 31,8 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē produkcijas ražošana pieauga par 2,7 %, bet apstrādes rūpniecībā samazinājās par 2,9 %, tai skaitā pēc īpatsvara lielākajās nozarēs – pārtikas produktu ražošanā – par 5,9 %, gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas – par 1,5 % un iekārtu un ierīču remontā un uzstādīšanā – par 36,5 %. Ražošanas apjoms pieauga koksnes un koka izstrādājumu ražošanā, mēbeļu ražošanā, poligrāfijā, papīra un papīra izstrādājumu ražošanā, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā.

2016. gada janvārī, salīdzinot ar 2015. gada decembri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 0,3 %, tai skaitā apstrādes rūpniecībā - par 3,2 %, savukārt kāpums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē par 3,2 % un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 5,6 %.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss (2010=100)

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas %
(salīdzināmajās cenās)

 

2016. gada janvārī,

salīdzinot ar

2015. g. decembri

(sezonāli izlīdzināts)

2015. g. janvāri
(kalendāri izlīdzināts)

Visa rūpniecība

-0,3

4,6

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

5,6

2,7

Apstrādes rūpniecība

-3,2

-2,9

Pārtikas produktu ražošana

-1,9

-5,9

Tekstilizstrādājumu ražošana

12,9

20,0

Apģērbu ražošana

6,0

0,6

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

-2,4

9,1

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-0,2

6,1

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

14,3

1,2

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

8,4

-1,5

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

-15,7

-14,7

Elektrisko iekārtu ražošana

-7,5

1,9

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-7,3

-9,5

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

5,6

-0,3

Mēbeļu ražošana

-1,4

3,5

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana (kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana)

-13,6

-36,5

Elektroenerģija un gāzes apgāde

3,2

31,8

Apstrādes rūpniecības apgrozījums

2016. gada janvārī apstrādes rūpniecības apgrozījums faktiskajās cenās, salīdzinot  ar 2015. gada janvāri, pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem samazinājās par 1 %. Vietējā tirgū apgrozījums saruka par 4,8 %, bet  eksportā pieauga par 3,1 %. Produkcijas realizācija  eirozonā pieauga par 4,5 %, ārpus eirozonas – par 1,8 %.

2016. gada janvārī apstrādes rūpniecības apgrozījums, salīdzinot ar 2015. gada decembri, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 0,5 %. Apgrozījuma pieaugums bija eksportā par 2 % (no tā eirozonā – par 7 %, ārpus eirozonas – par 0,7 %), bet vietējā tirgū apgrozījums samazinājās par 0,8 %.

Atsevišķu apstrādes rūpniecības nozaru apgrozījuma pārmaiņas 2016. gadā janvārī, salīdzinot ar 2015. gada janvāri (procentos, kalendāri izlīdzināti dati)

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem ir pieejami CSP datubāzē sadaļā „Rūpniecība”.

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI tiek aprēķināts, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina  faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

Izmaiņas metodoloģijā
Sākot ar šo periodu rūpniecības produkcijas izlaides un apgrozījuma dati ir sezonāli un kalendāri izlīdzināti ar programmu JDemetra+. Veicot pāreju uz programmu JDemetra+, CSP nemaina līdz šim izmantoto laikrindu sezonālās izlīdzināšanas metodoloģiju. Joprojām datu izlīdzināšanai izmanto TRAMO/SEATS metodi, Latvijas nacionālo brīvdienu kalendāru un, papildinot laikrindu ar jauniem datiem, visa sezonāli izlīdzinātā laikrinda tiek pārrēķināta. Plašāka informācija par datu aprēķināšanas metodoloģiju pieejama CSP vietnē sadaļas "Galvenie rādītāji – Rūpniecība" apakšsadaļā "Metadati".

 

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

 

Papildu informācija par datiem:
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
Irēna Bekmane
Irena [dot] Bekmane [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366830