Janvārī rūpniecības produkcijas apjoms pieauga par 4,2 %

06.03.2018

2018. gada janvārī, salīdzinot ar 2017. gada janvāri, rūpniecības produkcijas apjoms1 pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās pieauga par 4,2 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. Ražošanas apjoma kāpums bija apstrādes rūpniecībā par 4,4 %, ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 0,5 % un elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 4,2 %.

Nozīmīgs produkcijas apjoma pieaugums, salīdzinot ar pagājušā gada atbilstošo mēnesi, bija automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanā (par 36,2 %), ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā (par 27,6 %), gatavo metālizstrādājumu ražošanā, izņemot mašīnas un iekārtas (par 6,3 %), kā arī pārtikas produktu ražošanā (par 3,1 %).

Savukārt produkcijas izlaide samazinājās koksnes un koka izstrādājumu ražošanā – par 1 %, dzērienu ražošanā – par 11,6 %, iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanā – par 6,4 %, kā arī tekstilizstrādājumu ražošanā – par 3,4 % un apģērbu ražošanā – par 2,7 %.

2018. gada janvārī, salīdzinot ar 2017. gada decembri, rūpniecības produkcijas apjoms pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem salīdzināmajās cenās samazinājās par 1,6 %, tai skaitā apstrādes rūpniecībā – par 2,3 % un ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē – par 5 %, bet pieaugums bija elektroenerģijas un gāzes apgādē – par 1,8 %.

Apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma indekss2
(2015=100)

 

Rūpniecības produkcijas apjoma pārmaiņas
(procentos, salīdzināmajās cenās)

 

2018. g. janvāris, salīdzinot ar

2017. g. decembri (sezonāli izlīdzināts)

 

2017. g. janvāri (kalendāri izlīdzināts)

 

Visa rūpniecība

-1,6

4,2

Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

-5,0

0,5

Apstrādes rūpniecība

-2,3

4,4

Pārtikas produktu ražošana

0,0

3,1

Dzērienu ražošana

-10,1

-11,6

Tekstilizstrādājumu ražošana

-0,2

-3,4

Apģērbu ražošana

-7,7

-2,7

Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles

1,5

-1,0

Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

-2,5

27,6

Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

-4,1

14,5

Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

-0,7

6,3

Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

6,5

13,0

Elektrisko iekārtu ražošana

-3,6

15,0

Iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

-19,4

-6,4

Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

-2,9

36,2

Mēbeļu ražošana

6,4

10,3

Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana*

-14,1

7,6

Elektroenerģija un gāzes apgāde

1,8

4,2

*kuģu un laivu remonts un apkope, visādu veidu iekārtu un ierīču remonts un apkope, ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana
 

Apstrādes rūpniecības apgrozījums3

2018. gada janvārī, salīdzinot ar 2017. gada janvāri,apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc kalendāri izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās pieauga par 10,3 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 13 % un eksportā –par 9,1 % (tai skaitā eirozonā – par 11,7 %, ārpus eirozonas –par 7 %).

2018. gada janvārī, salīdzinot ar 2017. gada decembri, apstrādes rūpniecības apgrozījums pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem pieauga par 2,7 %. Apgrozījums vietējā tirgū pieauga par 1,3 % un eksportā – par 3,5 % (tai skaitā eirozonā kritums par 1,4 %, bet ārpus eirozonas pieaugums par 7,9 %).

Plašāka informācija par sezonāli izlīdzinātiem, kalendāri izlīdzinātiem un neizlīdzinātiem rūpniecības produkcijas apjoma un apgrozījuma indeksiem, tai skaitā pa nozarēm, ir pieejama CSP datubāzē „Rūpniecība”.

 

Metodoloģiskie skaidrojumi

1Rūpniecības produkcijas apjoma indekss raksturo rūpniecības produkcijas apjoma izmaiņas pārskata periodā, salīdzinot ar bāzes periodu. RPI aprēķina, pārrēķinot produkcijas izlaides rādītāju salīdzināmajās cenās ar ražotāju cenu indeksu palīdzību.

2Sākot ar 2018. gada janvāri, rūpniecības produkcijas apjoma indeksa un apgrozījuma indeksa bāzes periods mainīts no 2010. gada uz 2015. gadu.

3Rūpniecības apgrozījuma indekss raksturo ikmēneša rūpniecības preču un pakalpojumu tirgus pieprasījuma attīstību. To aprēķina faktiskajās cenās, neizslēdzot cenu ietekmi. Atšķirībā no saražotās rūpniecības produkcijas, kurā ieskaita arī nepabeigtos ražojumus un produkcijas krājumus, apgrozījumā ietver tikai pārdoto produkciju un sniegtos rūpnieciskos pakalpojumus.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666

Papildu informācija par datiem:
Madara Liepiņa
Rūpniecības un būvniecības statistikas daļa
E-pasts: Madara [dot] Liepina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366953