Janvārī preču ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 1,8 miljardus eiro

13.03.2017

2017. gada janvārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 1,8 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 16,1 % vairāk nekā 2016. gada janvārī, tai skaitā preču eksporta vērtība – par 13,3 % un importa vērtība – par 18,5 % lielāka, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Janvārī Latvija eksportēja preces 808,7 milj. eiro apmērā, bet importēja par 984,1 milj. eiro.

Šī gada janvārī ārējās tirdzniecības bilance pasliktinājās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā samazinoties līdz 45,1 % (2016. gada janvārī – 46,2 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro

Datu avots: CSP
Piezīmes:
dati par 2016. gada oktobri precizēti

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2017. gada janvārī, salīdzinot ar 2016. gada janvāri:

-       koka un koka izstrādājumu eksports lielāks par 22,3 milj. eiro jeb 16,6 %,

-       pārtikas rūpniecības ražojumu eksports lielāks par 20,9 milj. eiro jeb 44,8 %,

-       parasto metālu un to izstrādājumu eksports lielāks par 19,7 milj. eiro jeb 38,3 %,

-       satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma eksports lielāks par 15,6 milj. eiro jeb 46,3 %,

-       augu valsts produktu eksports mazāks par 11,5 milj. eiro jeb 18,4 %.

Svarīgākās izmaiņas importā 2017. gada janvārī, salīdzinot ar 2016. gada janvāri:

-       ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru ražojumu imports lielāks par 22,5 milj. eiro jeb 24,6  %,

-       pārtikas rūpniecības ražojumu imports lielāks par 17,1 milj. eiro jeb 26,9 %,

-       satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports lielāks par 11,9 milj. eiro jeb 19,5 %,

-       parasto metālu un to izstrādājumu imports lielāks par 11,8 milj. eiro jeb 18,8 %,

-       minerālproduktu imports mazāks par 6,9 milj. eiro jeb 6,0 %.

 

Janvārī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (17,3 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,2 %), Vācija (8,8 %) un Zviedrija (7,6 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (16,9 % no importa kopapjoma), Vācija (10,7 %), Polija (8,7 %) un Igaunija (8,1 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2017. gada janvārī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2016. g. janvāri

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2016. g. janvāri

Pavisam

808,7

100

13,3

984,1

100

18,5

Eiropas Savienības valstis

619,8

76,6

16,4

720,0

73,2

14,1

   Eirozonas valstis

408,0

50,4

13,7

540,3

54,9

18,6

NVS valstis

80,7

10,0

42,8

112,5

11,4

-8,4

Pārējās valstis

108,2

13,4

-13,1

151,6

15,4

97,2

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā janvārī veidoja 7,0 %, bet importā - 9,1 %.

 

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2017. gada janvārī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2016. g. janvāri

2016. g. decembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

808 744

100

13,3

-8,6

-6,1

koks un tā izstrādājumi, kokogle

156 775

19,4

16,6

5,1

4,9

elektroierīces un elektroiekārtas

88 772

11,0

-2,1

-6,7

-9,9

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

46 093

5,7

50,4

-12,0

-3,3

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

37 188

4,6

5,4

-12,2

-6,1

mehānismi un mehāniskās ierīces

35 709

4,4

-9,9

-34,3

-33,0

farmācijas produkti

32 398

4,0

31,1

-16,6

-3,9

graudaugu produkti

29 552

3,7

-30,7

77,8

-12,0

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

27 933

3,5

71,2

-40,4

-15,3

dzelzs un tērauda izstrādājumi

26 522

3,3

20,6

5,2

-5,9

dzelzs un tērauds

24 490

3,0

44,6

-2,8

-3,8

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu eksporta kāpumu 2017. gada janvārī salīdzinājumā ar 2016. gada janvāri ietekmēja stipro alkoholisko dzērienu eksporta pieaugums par 9,4 milj. eiro jeb 81,8  %. Savukārt graudaugu produktu eksports samazinājās, sarūkot kviešu, kviešu un rudzu maisījuma eksportam par 14,8 milj. eiro jeb 36,3 %.

 

Svarīgākās preces Latvijas importā 2017. gada janvārī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2016. g. janvāri

2016. g. decembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

984 050

100

18,5

-12,5

-4,0

elektroierīces un elektroiekārtas

112 044

11,4

0,1

-6,3

-5,7

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

104 194

10,6

-6,0

2,6

17,8

mehānismi un mehāniskās ierīces

74 404

7,6

13,0

-31,3

-24,7

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

70 040

7,1

18,6

-33,2

-26,9

farmācijas produkti

51 903

5,3

30,0

-4,6

8,7

plastmasas un to izstrādājumi

40 897

4,2

25,2

-1,1

-4,3

dzelzs un tērauds

37 158

3,8

23,7

-5,0

9,4

koks un tā izstrādājumi, kokogle

32 535

3,3

28,8

-8,5

-4,2

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

26 683

2,7

59,0

-29,8

-12,1

papīrs, kartons un to izstrādājumi

21 004

2,1

8,7

-10,0

-4,6

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu importa palielināšanos 2017. gada janvārī salīdzinājumā ar 2016. gada janvāri ietekmēja stipro alkoholisko dzērienu importa pieaugums par 3,7 milj. eiro jeb 42,4 %. Tajā pašā laikā minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dabasgāzes gāzveida stāvoklī importa kritums par 16,8 milj. eiro jeb 33,4 %.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/csp_latvija
www.facebook.com/csplatvija

Papildu informācija par datiem:
Elga Bendrāte
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
E-pasts: Elga [dot] Bendrate [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366889