Janvārī preču ārējās tirdzniecības apgrozījums par 12,4 % lielāks nekā pērn

12.03.2018

2018. gada janvārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,05 miljardus eiro, kas faktiskajās cenās bija par 12,4 % vairāk nekā 2017. gada janvārī, tai skaitā preču eksporta vērtība – par 18,1 % un importa vērtība – par 7,9 % lielāka, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. Janvārī Latvija eksportēja preces 959,0 miljonu eiro apmērā, bet importēja par 1,09 miljardiem eiro. Salīdzinājumā ar 2017. gada janvāri ārējās tirdzniecības bilance uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties no 44,6 % līdz 46,8 %.

Latvijas ārējā tirdzniecība
(miljonos eiro)

Dati par 2017. gada oktobri precizēti

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem faktiskajās cenās 2018. gada janvārī salīdzinājumā ar 2017. gada janvāri eksporta vērtība bija par 19,2 % un importa par 8,3 % lielāka, bet, salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība pieauga par 5,8 %, savukārt imports samazinājās par 0,1 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2018. gada janvārī, salīdzinot ar 2017. gada janvāri:

- mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksports lielākspar 58,2 milj. eiro jeb 42,7 %,
- parasto metālu un to izstrādājumu eksports lielāks par 27,1 milj. eiro jeb 42,3 %,
- koka un koka izstrādājumu eksports lielāks par 14,0 milj. eiro jeb 9,4 %,
- minerālproduktu eksports lielāks par 13,2 milj. eiro jeb 34,6 %,
- pārtikas rūpniecības ražojumu eksports lielāks par 11,6 milj. eiro jeb 17,8 %.
 

Svarīgākās izmaiņas importā 2018. gada janvārī, salīdzinot ar 2017. gada janvāri:

- mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports lielākspar 64,4 milj. eiro jeb 32,0 %,
- parasto metālu un to izstrādājumu imports lielāks par 29,6 milj. eiro jeb 39,6 %,
- pārtikas rūpniecības ražojumu imports lielāks par 17,0 milj. eiro jeb 22,6 %,
- minerālproduktu imports mazāks par 19,3 milj. eiro jeb 18,5 %,
- satiksmes līdzekļu un to aprīkojumaimportsmazāks par 14,5 milj. eiro jeb 15,0 %.

Janvārī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (15,7 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (11,2 %), Vācija (7,3 %) un Zviedrija (6,9 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (18,0 % no importa kopapjoma), Vācija (10,1 %), Polija (9,5 %) un Igaunija (7,9 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2018. gada janvārī
(faktiskajās cenās)

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2017. g. janvāri

milj. eiro

% no

kopapjoma

pārmaiņas % pret 2017. g. janvāri

Pavisam

959,0

100

18,1

1 088,5

100

7,9

Eiropas Savienības valstis

687,2

71,7

10,3

810,1

74,4

8,8

eirozonas valstis

462,4

48,2

10,3

600,0

55,1

7,8

NVS valstis

88,7

9,3

9,9

117,6

10,8

4,5

pārējās valstis

183,1

19,0

69,2

160,8

14,8

6,1

 

Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā janvārī veidoja 6,1 %, bet importā – 7,3 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2018. gada janvārī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2017. g. janvāri

2017. g. decembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

958 955

100

18,1

0,7

1,0

koks un tā izstrādājumi, kokogle

162 926

17,0

9,4

15,8

4,0

elektroierīces un elektroiekārtas

102 296

10,7

9,3

-1,7

-1,1

mehānismi un mehāniskās ierīces

92 316

9,6

2,2 reizes

29,7

49,2

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

51 425

5,4

14,3

-5,2

-1,8

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

47 148

4,9

32,6

-6,2

16,4

dzelzs un tērauds

38 817

4,0

73,5

64,5

9,0

graudaugu produkti

38 654

4,0

1,5

-15,2

13,1

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

34 354

3,6

24,3

-41,1

-29,7

dzelzs un tērauda izstrādājumi

33 221

3,5

29,9

26,2

6,8

farmācijas produkti

28 776

3,0

-7,3

-33,0

-20,3

 

Mehānismu un mehānisko ierīču eksporta kāpumu 2018. gada janvārī salīdzinājumā ar 2017. gada janvāri ietekmēja turboreaktīvo un turbopropelleru dzinēju un citādu gāzturbīnu eksporta pieaugums par 41,5 milj. eiro. Savukārt farmācijas produktu eksports samazinājās, sarūkot medikamentu eksportam par 3,5 milj. eiro jeb 12,1 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2018. gada janvārī
(faktiskajās cenās)

 

Tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2017. g. janvāri

2017. g. decembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

1 088 476

100

7,9

-8,5

-7,0

elektroierīces un elektroiekārtas

148 194

13,6

24,5

5,2

15,5

mehānismi un mehāniskās ierīces

117 274

10,8

42,9

-23,4

-0,3

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

81 018

7,4

2,3

-28,9

-19,6

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

80 114

7,4

-19,9

-8,2

-24,2

dzelzs un tērauds

54 075

5,0

45,3

0,8

27,4

farmācijas produkti

50 651

4,7

8,4

-1,4

-0,1

plastmasas un to izstrādājumi

45 453

4,2

9,4

-0,4

-9,2

koks un tā izstrādājumi, kokogle

41 461

3,8

25,9

8,8

9,1

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

32 032

2,9

29,4

-27,2

-28,0

dzelzs un tērauda izstrādājumi

27 341

2,5

45,3

-6,9

-0,6

 

Dzelzs un tērauda importa palielināšanos 2018. gada janvārī salīdzinājumā ar 2017. gada janvāri ietekmēja plakanu dzelzs un neleģētā tērauda velmējumu importa pieaugums par 10,0 milj. eiro jeb 49,1 %. Tajā pašā laikā minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dabasgāzes gāzveida stāvoklī importa kritums par 22,4 milj. eiro jeb 66,8 %.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

 

Mediju jautājumi:
Komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366621, 27880666

 

Papildu informācija par datiem:
Anželika Pavlova
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
E-pasts: Anzelika [dot] Pavlova [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366694