Janvārī būvniecības izmaksas samazinājās par 0,2%

28.02.2014

2014.gada janvārī, salīdzinot ar iepriekšējā gada decembri, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā samazinājās par 0,2%. Strādnieku darba samaksa bija par 2,7% mazāka nekā decembrī. Jāņem vērā, ka darba samaksā par iepriekšējo mēnesi ierēķinātas arī neregulārās piemaksas un prēmijas par gada rezultātiem. Mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas pieauga par 0,5%, būvmateriālu cenas palika nemainīgas.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri, būvniecības izmaksas pieauga par 0,5%. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 2,9%, būvmateriālu cenas pieauga par 0,3%, bet izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai samazinājās par 0,7%.

Būvniecības izmaksu indeksi (2010=100)

Janvārī ir aktualizēti būvniecības izmaksu indeksa aprēķinos lietotie svari, kas atspoguļo 2013.gadā būvuzņēmumu pašu spēkiem veikto būvdarbu apjomu  un struktūru. 2014.gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedz ap 180 būvuzņēmumu un ap 30 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos papildus tiek izmantotas arī būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2013.gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 64% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1,4 milj. eiro (984 tūkst. latu) gadā, no tiem 20% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 7 milj. eiro (4,92 milj. latu) gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Plašāku informāciju par būvniecības izmaksām var skatīt CSP datubāzes sadaļā Ražotāju cenas.Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2014.gada februārī tiks publicēta 27.martā.

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Jeļena Kovaļova
tālrunis 67366884