Janvārī būvniecības izmaksas pieauga par 0,3%

27.02.2015

2015. gada janvārī, salīdzinot ar iepriekšējā gada decembri, būvniecības izmaksu līmenis Latvijā pieauga par 0,3%. Strādnieku darba samaksa pieauga par 0,7%, būvmateriālu cenas – par 0,5%, bet mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas samazinājās par 0,3% liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.

Salīdzinot ar iepriekšējā gada janvāri, būvniecības izmaksas pieauga par 1,4%. Strādnieku darba samaksa palielinājās par 7,4%, mašīnu un mehānismu uzturēšanas un ekspluatācijas izmaksas – par 1,1%, bet būvmateriālu cenas samazinājās par 0,1%.

Būvniecības izmaksu indeksi

(2010=100)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Š.g. janvārī ir aktualizēti būvniecības izmaksu indeksa aprēķinos lietotie svari, kas atspoguļo 2014. gadā būvuzņēmumu pašu spēkiem veikto būvdarbu apjomu  un struktūru. 2015. gadā datus par būvniecības resursu cenām sniedza ap 190 būvuzņēmumu un ap 30 tirdzniecības uzņēmumu. Būvizmaksu indeksa aprēķinos papildu tiek izmantotas arī būvmateriālu cenas, ko uzņēmumi sniedz rūpniecības ražotāju un importa cenu indeksu aprēķiniem.

Cenu apsekojuma izlasē iekļauti būvuzņēmumi, kam 2014. gadā bija lielākais pašu spēkiem veiktais būvdarbu apjoms. 60% no apsekotajiem uzņēmumiem pašu spēkiem veikto darbu apjoms pārsniedza 1 milj. eiro gadā, no tiem 27% uzņēmumu darbu apjoms bija virs 5 milj. eiro gadā. Tirdzniecības uzņēmumu atlases kritērijs ir to apgrozījuma lielums un specializācija.

Plašāka informācija par būvniecības izmaksām pieejama CSP datubāzē sadaļā "Ražotāju cenas". Informācija par būvniecības izmaksu pārmaiņām 2015. gada februārī tiks publicēta 26.martā.

 

Papildu informācija:
Ražotāju cenu indeksu daļa
Jeļena Kovaļova
Tālr. 67366884