Janvārī ārējās tirdzniecības apgrozījums samazinājās par 14,4 %

11.03.2016

2016. gada janvārī salīdzinājumā ar 2015. gada decembri Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās samazinājās par 14,4 %, tajā skaitā preču eksporta vērtība saruka par 13,0 % un importa vērtība – par 15,6 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) operatīvie dati. JanvārīLatvija eksportēja preces 711,0 milj. eiro apmērā, bet importēja par 820,8 milj. eiro. Ārējās tirdzniecības bilance uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties līdz 46,4 % (2015. gada decembrī – 45,7 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība, milj. eiro

 

Datu avots: CSP, ATD200. EKSPORTS UN IMPORTS 2000.-2015. GADĀ PA VALSTĪM (euro, KN 2 zīmēs)
Piezīmes: dati par 2015. gada oktobri precizēti

Svarīgākās izmaiņas eksportā janvārī, salīdzinot ar decembri:

-       pārtikas rūpniecības ražojumu eksports samazinājās par 34,3 milj. eiro jeb 40,5 %,

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu eksports saruka par 26,0 milj. eiro jeb 19,2 %,

-       augu valsts produktu eksports samazinājās par 18,2 milj. eiro jeb 22,1 %,

-       optisko ierīču un aparatūras (ieskatot medicīnisko); pulksteņu; mūzikas instrumentu eksports saruka par 12,1 milj. eiro jeb 51,7 %,

-       koka un tā izstrādājumu eksports palielinājās par 6,5 milj. eiro jeb 5,0 %.

Svarīgākās izmaiņas importā janvārī, salīdzinot ar decembri:

-       mehānismu, mehānisko ierīču un elektroiekārtu imports samazinājās par 39,8 milj. eiro jeb 19,2 %,

-       satiksmes līdzekļu un to aprīkojuma imports saruka par 27,4 milj. eiro jeb 33,0 %,

-       pārtikas rūpniecības ražojumu imports samazinājās par 22,5 milj. eiro jeb 25,6 %,

-       augu valsts produktu imports saruka par 10,3 milj. eiro jeb 22,7 %,

-       apavu un galantērijas izstrādājumu imports palielinājās par 2,7 milj. eiro jeb 55,2 %.

Janvārī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar ES valstīm bija Lietuva (16,9 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,8 %), Vācija (8,1 %) un Zviedrija (6,3 %), bet nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (17,0 % no importa kopapjoma), Vācija (10,4 %), Polija (9,8 %) un Igaunija (8,2 %).

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2016. gada janvārī, faktiskajās cenās

 

Eksports

Imports

 

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret 2015. g. decembri

milj. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas %pret 2015. g. decembri

Pavisam

711,0

100

-13,0

820,8

100

-15,6

Eiropas Savienības valstis

529,9

74,5

-4,8

621,1

75,7

-18,2

   Eirozonas valstis

352,9

49,6

-6,7

451,0

54,9

-19,9

NVS valstis

56,5

7,9

-50,5

122,8

15,0

-7,2

Pārējās valstis

124,6

17,6

-14,9

76,9

9,3

-4,8

 

Eksporta samazināšanos visvairāk ietekmēja kritums tirdzniecībā ar trešajām valstīm, no kurām nozīmīgākais partneris bija Krievija. Tās īpatsvars Latvijas kopējā eksportā janvārī saruka līdz 5,2 % (2015. gada decembrī – 9,7 %), visvairāk samazinoties stipro alkoholisko dzērienu eksportam – par 15,5 milj. eiro jeb 70,4 %. Tajā pašā laikā Krievijas īpatsvars importā pieauga līdz 12,5 % (2015. gada decembrī – 10,6 %), īpaši palielinoties dabasgāzes gāzveida stāvoklī importam – par 11,1 milj. eiro jeb 28,2 %.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas eksportā 2016. gada janvārī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2015. g. janvāri

2015. g. decembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

710 955

100

-10,9

-13,0

-17,8

koks un tā izstrādājumi, kokogle

136 616

19,2

1,3

5,0

-5,6

elektroierīces un elektroiekārtas

74 420

10,5

-34,9

-10,8

-30,9

graudaugu produkti

43 422

6,1

59,2

-27,7

30,2

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

37 572

5,3

-38,1

-8,7

-33,6

mehānismi un mehāniskās ierīces

35 145

4,9

-9,1

-32,5

-31,6

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

29 939

4,2

-9,1

-23,8

-25,9

farmācijas produkti

27 420

3,9

12,0

-2,5

0,3

dzelzs vai tērauda izstrādājumi

24 081

3,4

-0,3

7,6

-13,3

mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas

20 606

2,9

-6,8

-0,4

-6,1

dzelzs un tērauds

18 481

2,6

-58,3

-2,3

-41,1

Graudaugu produktu eksporta palielināšanos 2016. gada janvārī salīdzinājumā ar 2015. gada janvāri ietekmēja eksporta pieaugums kviešiem, kviešu un rudzu maisījumam par 27,3 milj. eiro jeb 3,1 reizi. Savukārt dzelzs un tērauda eksports samazinājās, sarūkot dzelzs atkritumu un lūžņu eksportam par 26,2 milj. eiro jeb 96,4 %.

Svarīgāko preču pārmaiņas Latvijas importā 2016. gada janvārī, faktiskajās cenās

 

tūkst. eiro

% no

kopapjoma

Pārmaiņas % pret

2015. g. janvāri

2015. g. decembri

iepriekšējo 12 mēnešu vidējo

Pavisam

820 778

100

-12,2

-15,6

-21,3

minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti

111 413

13,6

-10,1

1,8

-6,8

elektroierīces un elektroiekārtas

105 064

12,8

-30,4

0,3

-16,9

mehānismi un mehāniskās ierīces

62 663

7,6

-14,8

-39,0

-38,2

sauszemes transporta līdzekļi, to daļas

53 649

6,5

-7,6

-31,5

-30,7

farmācijas produkti

43 116

5,3

12,8

-5,7

-1,9

plastmasas un to izstrādājumi

30 934

3,8

-18,9

-13,4

-27,7

dzelzs un tērauds

29 318

3,6

-13,3

8,9

-19,9

koks un tā izstrādājumi, kokogle

26 510

3,2

-9,9

-14,0

-14,6

papīrs, kartons un to izstrādājumi

19 188

2,3

-6,9

-5,3

-14,2

alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni

18 152

2,2

19,9

-40,7

-34,9

Alkoholisko un bezalkoholisko dzērienu importa palielināšanos 2016. gada janvārī salīdzinājumā ar 2015. gada janvāri ietekmēja stipro alkoholisko dzērienu importa pieaugums par 3,1 milj. eiro jeb 55,6 %. Savukārt elektroierīču elektroiekārtu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja mobilo telefonu importa kritums par 20,3 milj. eiro jeb 44,5 %.

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama CSP datubāzē sadaļā “Ārējā tirdzniecība”.

Mediju jautājumi:
Beate Danusēviča, Kristīne Romanovska
Informācijas un komunikācijas daļa
media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/csp_latvija
www.facebook.com/csplatvija

Papildu informācija par datiem:
Ārējās tirdzniecības statistikas metodoloģijas, analīzes un izplatīšanas daļa
Lilita Laganovska
Lilita [dot] Laganovska [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr. 67366604