Izveidota jauna datubāzes sadaļa “Lauku saimniecību struktūra”

10.03.2009

Izveidota jauna datubāzes sadaļa “Lauku saimniecību struktūra”, kurā ievietota detalizēta informācija par lauku saimniecību skaitu, zemes izmantošanu, lauksaimniecības dzīvnieku un mājputnu skaitu, nodrošinājumu ar lauksaimniecības tehniku, nodarbinātību un lauku saimniecību palīgnozarēm. Statistiskie dati publicēti par ekonomiski aktīvajām saimniecībām kopumā, kā arī sadalījumā pa reģioniem un atsevišķos gadījumos pa rajoniem.

Datu avots ir 2003., 2005. un 2007. gada lauku saimniecību struktūras apsekojumi.

Datubāzes sadaļa Lauku saimniecību struktūra – ikgadējie dati