Izveidota jauna datubāzes sadaļa „Energoresursu patēriņš mājsaimniecībās (apsekojumu rezultāti)”

18.02.2008

Datubāzes sadaļa satur datus par mājsaimniecībās izmantoto kurināmo, degvielas, elektroenerģijas un siltumenerģijas patēriņu, to izmaksām, kā arī mājsaimniecībās izmantotajiem transporta līdzekļiem – automobiļiem un motocikliem, kā arī mājsaimniecībās izmantotajām elektroierīcēm.

Datu avots ir aptaujas par enerģijas patēriņu mājsaimniecībās 1996.g. , 2001.g.un 2006.gadā.

Pirmajā apakšsadaļā „Apsekoto mājokļu un mājsaimniecību raksturojums” ietverta mājokļus raksturojoša informācija par mājokļu ārsienu materiāla veidiem, ēku tipiem un īpašuma formām, apsildāmo telpu platību un personu skaitu mājoklī, kā arī mājsaimniecības raksturojoša informācija par personu skaitu tajās un mājsaimniecībām ar dažādiem darbības veidiem.

Otrā apakšsadaļa ietver tabulas par elektroierīcēm un iekārtām, kas patērē energoresursus. Šajā apakšsadaļā atradīsit arī informāciju par enerģijas skaitītāju izmantošanu mājokļos.

Trešajā apakšsadaļā „Energoresursu patēriņš, izmaksas un to aprēķināšanas veids” ietverta informācija par mājsaimniecību gada vidējo elektroenerģijas patēriņu, atsevišķu energoresursu veidu īpatsvariem kopējā patēriņā, energoresursu patēriņa sadalījumu pēc izmantošanas veidiem, mājsaimniecību izdevumiem par energoresursiem, maksas par telpu apkuri un karstā ūdens piegādi aprēķināšanas veidiem, patērētais karstā ūdens daudzumu uz vienu cilvēku gadā, ēdienu gatavošanai patērētajiem energoresursiem, kurināmās koksnes patēriņa sadalījumu pa izmantošanas veidiem, kurināmās koksnes ieguves veidiem, energoresursu vidējām izmaksām.

Ceturtā apakšsadaļa „Mājsaimniecībās izmantojamās vieglās automašīnas” ietver tabulas par gada laikā nobrauktajiem km, viena automobiļa nobrauktajiem kilometriem vidēji gadā, kopējo degvielas patēriņu, vidējo degvielas patēriņu uz 100 km, gada kopējām degvielas izmaksām, kā arī automobiļu skaitu mājsaimniecībās.