Izstrādā vienotā statistikas likuma projektu Austrumeiropas, Kaukāza un Centrālāzijas valstu statistikas modernizācijai

11.06.2015

Rīgā Austrumeiropas, Kaukāza un Centrālāzijas (EECCA) valstu* augsta līmeņa seminārā statistikas jomā diskutēja par izstrādāto vienotā statistikas likuma projektu. Likums stiprinās EECCA valstu statistikas iestāžu institucionālo neatkarību, oficiālās statistikas objektivitāti, kā arī atbilstību ANO oficiālās statistikas pamatprincipiem un Eiropas Statistikas prakses kodeksam. Likuma izstrādē piedalījās Eurostat, ANO Eiropas Ekonomiskās komisijas, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas un EECCA valstu statistikas iestāžu pārstāvji.

Eurostat Eiropas Statistikas sistēmas un starptautiskās sadarbības direktorāta vadītājs Pīters Everers (Pieter Everaers) norāda:

„Lai sabiedrība īstenotu tās tiesības un intereses, nepieciešama kvalitatīva un objektīva statistika, kas ir viens no demokrātiskas sabiedrības stūrakmeņiem. Mēs redzam, ka dažas EECCA valstis arvien darbojas pēc plānveida ekonomikas principiem. Taču tās arvien vairāk integrējas pasaules statistikas sistēmā, ievērojot starptautiskās rekomendācijas, klasifikācijas un standartus. Augstā līmeņa semināri statistikas jomā ir veicinājuši oficiālās statistikas principu izpratni un labās prakses pārnesi EECCA valstu statistikas iestādēs.

Eiropas Savienība ne vien sniedz sabiedrībai kvalitatīvu oficiālo statistiku, bet arī veido sadarbību ar citām pasaules valstīm, pilnveidojot to datu kvalitāti. ES politikas veidotāji regulāri pieprasa pārrobežu sadarbību raksturojošus datus. Līdz ar to mēs atbalstām EECCA valstis oficiālās statistikas veidošanā un metodoloģijas pilnveidē, lai nodrošinātu, ka šo valstu un Eurostat sniegtie dati ir salīdzināmi.”

Eiropas Savienības Statistikas biroja Starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Klaudija Junkere (Claudia Junker) uzsver:

„EECCA valstīm augsta līmeņa seminārs statistikas jomā ir ļoti nozīmīgs, jo tās aktīvi seko ES praksei oficiālās statistikas jomā. Tas ir mūsu pienākums sniegt atbalstu EECCA valstīm oficiālās statistikas principu ieviešanā un nacionālo statistikas likumu pilnveidošanā saskaņā ar vienoto statistikas likumu. Vienotais statistikas likums uzsver nepieciešamību nodrošināt EECCA valstu statistikas iestāžu profesionālo neatkarību un objektivitāti.”

Seminārs atspoguļoja Latvijas prezidentūras ES Padomē prioritāti – Iesaistīta Eiropa, veicinot Eiropas Savienības labās prakses pārņemšanu citās valstīs.

Nākamais EECCA valstu seminārs notiks 2016. gada septembrī. 2015. gada augustā Armēnijas galvaspilsētā Erevānā redakcionālā padome izskatīs valstu iesniegtos komentārus un priekšlikumus vienotā statistikas likuma pilnveidei. Likumu plānots publicēt 2015. gada rudenī.

  

*EECCA valstis – Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Gruzija, Kazahstāna, Kirgizstāna, Moldova, Krievijas Federācija, Tadžikistāna, Turkmenistāna, Ukraina un Uzbekistāna.

 

Papildu informācija:
Informācijas, izdevniecības un poligrāfijas departaments
Beate Danusēviča
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666