Izsludināta ES Lauksaimniecības statistikas stratēģijas sabiedriskā apspriešana

01.10.2015

Eiropas Savienības Statistikas birojs “Eurostat” uzsācis sabiedrisko apspriešanu par Lauksaimniecības statistikas stratēģiju 2020. gadam, kuras mērķis ir apkopot lauksaimniecības statistikas lietotāju viedokļus par ierosināto stratēģiju un uzlabot datu atbilstību lietotāju vajadzībām.

Eiropas Savienības lauksaimniecības statistikas datu lietotāji (valsts un privātā sektora pārstāvji, zinātnieki, žurnālisti), informācijas sniedzēji jeb respondenti (zemnieku saimniecības un uzņēmumi, lauksaimnieku organizācijas un saistītie uzņēmumi), kā arī lauksaimniecības statistikas ražotāji (oficiālās statistikas iestādes un pārējās valsts iestādes) aicināti izteikt savu viedokli līdz 2015. gada 18. novembrim.

Eiropas Komisija ir izstrādājusi Lauksaimniecības statistikas stratēģiju 2020. gadam ar mērķi pilnveidot statistikas ražošanu, kas nodrošinātu datu lietotāju vajadzības, samazinot respondentu un statistikas iestāžu noslodzi. Jaunā stratēģija ietver lauksaimniecības statistikas sistēmas tiesiskā pamata pilnveidošanu, jēdzienu un definīciju precizēšanu un vienkāršošanu, datu kvalitātes uzlabošanu, lietotāju vajadzību apmierināšanu pēc jaunas statistikas, kas nepieciešama politikas veidošanas un lēmumu pieņemšanas procesā.

Plašāka informācija par ES Lauksaimniecības statistikas stratēģiju 2020. gadam un tās publisko apspriešanu Eurostat vietnē: http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/eass

 

Papildu informācija:
Lauksaimniecības statistikas daļa
Anita Raubena
Tālr. 67366977