Iznākusi jaunā Latvijas statistikas gadagrāmata

24.02.2017

No 24. februāra ir pieejama Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) izdotā publikācija “Latvijas statistikas gadagrāmata 2016”. 664 lappušu biezais krājums latviešu un angļu valodā satura ziņā ir visapjomīgākais no visām CSP izdotajām statistikas publikācijām.

Statistikas gadagrāmatā ir deviņas tematiskās nodaļas: vispārīgās ziņas; ekonomika un finanses; iedzīvotāji un sociālie procesi; rūpniecība, būvniecība, tirdzniecība un pakalpojumi; lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība; preču ārējā tirdzniecība; transports un tūrisms; enerģētika, vide un tās aizsardzība; informācijas tehnoloģijas, pētniecība un inovācijas.

Informācija gadagrāmatā ir sniegta tabulu, diagrammu un kartogrāfisko attēlu veidā. Pieejami svarīgāko terminu skaidrojumi, kā arī informācija par datu iegūšanas avotiem un atsevišķu rādītāju aprēķināšanas metodēm. Gadagrāmatas sagatavošanā izmantoti CSP un citu iestāžu rīcībā esošie statistikas dati, CSP veiktās aptaujas, kā arī dati no valsts reģistriem un citām informācijas sistēmām.

Latvijas statistikas gadagrāmatu CSP izdod jau 69. reizi kopš 1921. gada. Jaunajā publikācijā dati atspoguļoti par 2015. gadu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Gadagrāmatu var lejupielādēt tīmeklī www.csb.gov.lv/gadagramata2016, kā arī tā ir apskatāma un iegādājama CSP Informācijas centrā Lāčplēša ielā 1.

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 27880666
www.csb.gov.lv
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija