Iznākusi brošūra “Latvija. Galvenie statistikas rādītāji 2007”

19.06.2007

CSP ir sagatavojusi brošūru “Latvija. Galvenie statistikas rādītāji 2007”, kurā, balstoties uz operatīvo statistisko informāciju, sniegti svarīgākie gada dati par Latvijas sociālo un ekonomisko stāvokli 2000.-2006.gadam, kā arī statistisko apsekojumu un pētījumu rezultāti. Publikācijā iekļauti svarīgākie rādītāji no visām statistikas nozarēm, tādējādi izdevumu var izmantot kā vispusīgas statistiskās informācijas avotu.

Atsevišķa sadaļa ir veltīta teritoriālās statistikas svarīgākajiem sociālekonomiskajiem rādītājiem reģionos, republikas pilsētās un rajonos, kā arī bukletā var iepazīties ar statistiskajiem datiem par sociālekonomisko situāciju citās valstīs.

Brošūrā statistisku datu tabulas papildina grafiskie attēli, kas atvieglo salīdzinošo analīzi.

Izdevumu var iegādāties CSP Informācijas centrā, kā arī pasūtīt CSP mājas lapā, izmantojot abonēšanas sistēmu.

 

 

Sagatavojusi Izdevniecības daļa
Tālr. 67366890