Iznācis jauns statistisko datu krājums "Par informācijas sabiedrību Latvijā"

22.01.2008

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir laidusi klajā statistisko datu krājumu “Par informācijas sabiedrību Latvijā”. Tas ietver sevī datus par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) izmantošanu dažādās jomās – mājsaimniecībās, iedzīvotāju vidū, uzņēmējdarbībā un izglītībā.

1.nodaļa veltīta IKT sektora uzņēmumu galvenajiem rādītājiem no 2000.gada līdz 2006.gadam.

Otrā un trešā nodaļa ietver datus par IKT lietošanu mājsaimniecībās un iedzīvotāju vidū no 2004. līdz pat 2007.gadam.

Datoru un interneta lietošana 2007. gada pirmajā ceturksnī sadalījumā pēc vecuma grupām (procentos no iedzīvotāju kopskaita attiecīgajā grupā)

Publicēta arī informācija par interneta pieslēguma veidiem mājsaimniecībās, iedzīvotāju datorprasmēm, interneta lietošanas vietām un mērķiem, kā arī par iepirkšanos internetā u.c. saistoši dati.

Datoru un interneta lietošanas vietas 2007.gadā
(% no iedzīvotājiem, kas lieto Internetu regulāri)

Dati par IKT izmantošanu mājsaimniecībās ir sadalīti pēc to sastāva, ienākumu līmeņa un pa reģioniem, savukārt dati par IKP pieejamību iedzīvotāju vidū ir skatāmi sadalījumā pēc viņu dzimuma, vecuma, izglītības, nodarbinātības, kā arī reģionālā griezumā.

Ceturtajā krājuma nodaļā sniegta informācija par IKT rādītājiem uzņēmumos – datorizācijas līmeni, darbinieku īpatsvaru, kas regulāri darbā lieto datoru un internetu, interneta pieslēguma veidiem un tā izmantošanas mērķiem, kā arī par svarīgākajiem rādītājiem, kas atspoguļo e-komerciju uzņēmumos. Arī šī nodaļa ietver jaunākos datus par 2007. gadu, kas doti sadalījumā pēc uzņēmumu darbības veida un pēc darbinieku skaita tajos.

Datoru un interneta lietošana uzņēmumos ar darbinieku skaitu 10 un vairāk
(attiecīgā gada janvārī, % no uzņēmumu kopskaita)

Piektajā nodaļā ir atspoguļots izglītības iestāžu informatizācijas līmenis, bet sestajā sniegti starptautiskie salīdzinājumi, kas parāda Latvijas vietu citu Eiropas savienības valstu vidū.

Datu krājumu “Par informācijas sabiedrību Latvijā” iespējams iegādāties CSP Informācijas centrā Rīgā, Lāčplēša ielā 1, kā arī pasūtīt elektroniskā veidā.

Sagatavojusi Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa

Tālr.67366726
Nataļja Zvonkova