Iznācis jauns statistisko datu krājums “Par informācijas sabiedrību Latvijā”

15.01.2009

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir laidusi klajā statistisko datu krājumu “Par informācijas sabiedrību Latvijā”.

Tas ietver sevī informāciju par datoru un interneta izmantošanu dažādās jomās – mājsaimniecībās, iedzīvotāju vidū, uzņēmējdarbībā, izglītībā un e-komercijā par 2004. - 2008. gadu. Dati par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) lietošanu uzņēmumos sniegti sadalījumā pēc uzņēmuma strādājošo skaita un darbības nozares. Dati par IKT lietošanu iedzīvotāju vidū krājumā pieejami sadalījumā pēc dzimuma, vecuma grupas, izglītības līmeņa un nodarbinātības statusa. Daļa statistiskās informācijas dota arī sadalījumā pa Latvijas reģioniem. Krājumā ietverti atsevišķu rādītāju salīdzinājumi ar citām valstīm.

Datu krājumu "Par informācijas sabiedrību Latvijā" varat iegādāties Informācijas centrā vai abonēt un saņemt pa pastu un/vai e-pastu, reģistrējoties CSP mājaslapā. Lai iepazītos ar CSP sagatavoto statistisko izdevumu katalogu un cenām, kā arī iegādātos publikācijas, sk. mājaslapas sadaļu Publikāciju abonēšana.

Sagatavojusi Tirdzniecības un pakalpojumu statistikas daļa
Tālr. 67366726
Nataļja Zvonkova