Izdota „Latvijas statistikas gadagrāmata 2011”

05.01.2012

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) informē, ka ir izdota „Latvijas statistikas gadagrāmata 2011”.

Gadagrāmata satura ziņā ir visplašākā no ikgadējām statistiskās informācijas publikācijām par tautsaimniecību un sociālekonomiskajiem procesiem valstī. Publikācijā dati atspoguļoti par laika posmu no 2000. līdz 2010.gadam.

Izdevumā iekļautas šādas tematiskās sadaļas: vispārīgās ziņas, ekonomika un finanses, iedzīvotāji un sociālie procesi, rūpniecība, būvniecība, tirdzniecība un pakalpojumi, lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība, ārējā tirdzniecība, transports, enerģētika, vide un tās aizsardzība, informācijas tehnoloģijas, zinātne un inovācijas, starptautiskie salīdzinājumi.

Latvijas statistikas gadagrāmatu var iegādāties CSP Informācijas centrā Lāčplēša ielā 1, Rīgā, kā arī pasūtīt publikāciju CSP mājaslapā.