Izdota “Latvijas statistikas gadagrāmata 2008”

16.01.2009

 

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir laidusi klajā izdevumu “Latvijas statistikas gadagrāmata 2008”, kas atspoguļo sociālekonomisko procesu attīstību Latvijā, un satura ziņā ir vispusīgākā no ikgadējām CSP publikācijām.

Statistiskie rādītāji par Latvijas Republikas teritoriju, sociālpolitisko situāciju, ekonomiku un finansēm, iedzīvotājiem un sociālajiem procesiem, ekonomiskās darbības veidiem, zinātni un tehnoloģijām, kā arī Latvijas un citu valstu svarīgākajiem statistisko rādītāju salīdzinājumiem apkopoti 10 tematiskās sadaļās tabulu, diagrammu un karšu veidā.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, gadagrāmata papildināta ar plašāku informāciju par makroekonomiskajiem rādītājiem, uzņēmējdarbību, nodarbinātību, darba samaksu un darbaspēka izmaksām, izglītību, zinātni, kultūru, veselības aprūpi, ārējo tirdzniecību, kā arī citiem sociālās jomas jautājumiem.

Izdevumā publicēti Lākenas indikatori, svarīgāko apsekojumu rezultāti, mājsaimniecību budžetu pētījumos iegūtie rādītāji, raksturotas norises atsevišķu ekonomiskās darbības veidu un īpašuma formu attīstībā.

Gadagrāmatā plaši izmantotas datu vizualizācijas iespējas, attēlojot rādītājus grafiskā un kartogrāfiskā veidā, tādējādi ļaujot datu lietotājiem saskatīt tendences un sakarības, ko nesniedz tabulārā formā sagatavotā informācija.

Datu krājumu “Latvijas statistikas gadagrāmata 2008” iespējams iegādāties CSP Informācijas centrā Rīgā, Lāčplēša ielā 1. Pasūtītāji izdevumu saņems nedēļas laikā.

Ņemot vērā lietotāju vēlmes iegūt daudzpusīgāku un detalizētāku informāciju, kas nepieciešama dziļākas sociālekonomisko procesu analīzes veikšanai, plašāks statistisko rādītāju loks ir pieejams CSP interneta datubāzē, kurā ietverti dati par ilgāku laika periodu, salīdzinot ar izdevumu papīra formātā.