Izdota “Latvijas statistikas gadagrāmata 2007”

29.01.2008

 

Centrālā statistikas pārvalde (CSP) ir laidusi klajā izdevumu “Latvijas statistikas gadagrāmata 2007”, kas atspoguļo sociāl-ekonomisko procesu attīstību Latvijā, un satura ziņā ir vispusīgākā no ikgadējām CSP publikācijām.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, gadagrāmatā veiktas izmaiņas tematiskajā iedalījumā- statistiskie rādītāji izdevumā tabulās, diagrammās un kartēs apkopoti 10 tematiskās sadaļās par Latvijas Republikas teritoriju, sociālpolitisko situāciju, ekonomiku un finansēm, iedzīvotājiem un sociālajiem procesiem, ekonomiskās darbības veidiem, zinātni un tehnoloģijām, kā arī Latvijas un citu valstu svarīgākajiem statistisko rādītāju salīdzinājumiem.

Gadagrāmatā ievietota plaša informācija par Latvijas ģeogrāfisko stāvokli, svarīgākajiem makroekonomiskiem rādītājiem, demogrāfiskajiem procesiem, nodarbinātību, iedzīvotāju dzīves līmeni, inflāciju, mājokļiem, izglītību, zinātni, kultūru, veselības aprūpi, dabas resursiem, vides aizsardzību, lauksaimniecību, rūpniecību, būvniecību, investīcijām, ārējo tirdzniecību un citiem sociālās jomas jautājumiem.

Izdevumā publicēti svarīgāko apsekojumu rezultāti, mājsaimniecību budžetu pētījumos iegūtie rādītāji, raksturotas norises atsevišķu ekonomiskās darbības veidu un īpašuma formu attīstībā.

Gadagrāmatā ir pieejami arī Latvijas un ES valstu svarīgāko attīstību raksturojošo rādītāju salīdzinājumi.

Gadagrāmatā plaši izmantotas datu vizualizācijas iespējas, attēlojot rādītājus grafiskā un kartogrāfiskā veidā, tādējādi ļaujot datu lietotājiem saskatīt tendences un sakarības, ko nesniedz tabulārā formā sagatavotā informācija.

Izdevums ir pieejams arī elektroniskā (kompaktdiska) versijā. Gatavojot gadagrāmatas kompaktdiska versiju, tika ņemtas vērā lietotāju vēlmes iegūt plašāku un detalizētāku informāciju, kas nepieciešama dziļākas sociāl-ekonomisko procesu analīzes veikšanai. Līdz ar to gadagrāmatas kompaktdiska versijā ir ietverti dati par ilgāku laika periodu, salīdzinot ar izdevumu papīra formātā. Gadagrāmatas kompaktdiska versijā ir iestrādāta arī papildus programmatūra, ar kuras palīdzību iespējams veidot kartogrāfiskus attēlus no pieejamajiem datiem.

Datu krājumu “Latvijas statistikas gadagrāmata 2007” papīra un kompaktdiska versijā iespējams iegādāties CSP Informācijas centrā Rīgā, Lāčplēša ielā 1. Pasūtītāji izdevumu saņems jau šonedēļ.