IKP 1. ceturksnī palielinājies par 1,6 % ceturkšņa un par 4,0 % gada laikā

31.05.2017

2017. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2016. gada 4. ceturksni, iekšzemes kopprodukts (IKP) salīdzināmajās cenās pēc precizētiem, sezonāli un kalendāri izlīdzinātiem datiem palielinājies par 1,6 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati. Šī gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2016. gada attiecīgo periodu, IKP pieauga par 4,0 % gan pēc sezonāli un kalendāri izlīdzinātiem, gan pēc neizlīdzinātiem datiem.

IKP apjoma izmaiņas, %

1sezonāli un kalendāri neizlīdzināts
2sezonāli un kalendāri izlīdzināts

IKP faktiskajās cenās 2017.gada 1.ceturksnī bija 5 871,1 milj EUR

 

Ražošanas aspekts
(salīdzināmajās cenās, sezonāli un kalendāri neizlīdzināti dati)

 

IKP izmaiņas pa darbības veidiem 2017. gada 1. ceturksnī

2017. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2016. gada 1. ceturksni, apstrādes rūpniecības nozare pieaugusi par 10 %. Kāpumu uzrādīja gandrīz visas apstrādes rūpniecības nozares, no kurām lielākās: koksnes un koka izstrādājumu ražošanā – pieaugums par 5 %, pārtikas produktu ražošanā – par 2 %, gatavo metālizstrādājumu ražošanā – par 14 %. Ievērojams pieaugums bija datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanā – par 37 %,  mēbeļu ražošanā – par 14 %, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošanā – par 13 %.

Ieguves rūpniecībā un karjeru izstrādē ražošanas apjomi auguši par 18 %, bet elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā – par 11 %.

Būvniecības produkcijas apjoms 2017. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni, palielinājās par 8 %. Kāpums bija visās būvniecības jomās: dzīvojamo māju – par 19 %, nedzīvojamo ēku – par 7 %, no kurām rūpniecisko ražošanas ēku un noliktavu būvniecība pieauga par 20 %, inženierbūvju – par 4 %, tajā skaitā: pieaugums ostu un dambju būvniecībā – par 48 %, bet kritums – ceļu, ielu, lidlauku skrejceļu un dzelzceļu būvniecībā – par 24 %.

Mazumtirdzniecība 2017. gada 1.ceturksnī palielinājās par 3 %, tajā skaitā nepārtikas preču tirdzniecība augusi par 6 %, bet pārtikas preču mazumtirdzniecība samazinājusies par 2 %. Vairumtirdzniecība šajā laika periodā pieaugusi par 2 %, bet automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts palielinājās par 24 %.

Transporta un uzglabāšanas nozarē 9 % pieaugumu veicināja palielinājums pasažieru pārvadājumos par 4 %, kravu pārvadājumos par 8 %, uzglabāšanas un transporta palīgdarbībās par 11 %.

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi palielinājušies par 4 %, tajā skaitā izmitināšanā – par 2 %, ēdināšanā – par 5 %.

Patēriņa un biznesa cenu palielināšanās izraisīja salīdzinoši zemos pieauguma tempus daudzās pakalpojumu nozarēs.

Finanšu un apdrošināšanas nozarē kritumu par 11 % radīja banku sektora izdevumu īpatsvara pieaugums un finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņas samazinājums par 50 %.

Produktu nodokļu (pievienotās vērtības nodoklis, akcīzes un muitas nodokļi) apjoms 2017. gada 1. ceturksnī salīdzinājumā ar 2016.gada 1.ceturksni audzis par 2 %.

 

Izlietojuma aspekts
(salīdzināmajās cenās, sezonāli un kalendāri neizlīdzināti dati)

IKP izmaiņas pa izlietojuma veidiem 2017. gada 1. ceturksnī

 

2017. gada 1. ceturksnī galapatēriņa izdevumi palielinājās par 5 %. To ietekmēja privātā galapatēriņa pieaugums par 6 %, kur palielinājušies mājsaimniecību izdevumi transportam (izdevumi sabiedriskajam transportam, transporta līdzekļu iegāde un ekspluatācija) – par 11 %, atpūtai un kultūrai – par 13 %, bet par 4 % palielinājušies izdevumi restorāniem un viesnīcām. Izdevumi mājokļa uzturēšanai saglabājušies iepriekšējā gada attiecīgā ceturkšņa līmenī, bet izdevumi pārtikai samazinājās par 4 %. Mājsaimniecību galapatēriņu ietekmēja mājsaimniecību ienākumu palielināšanās. Valdības galapatēriņš palielinājies par 3 %.

  

Pēc ilgstošas lejupslīdes pozitīvu pieaugumu uzrādīja arī bruto pamatkapitāla veidošana, kas šā gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2016. gada pirmo ceturksni, palielinājusies par 9 %. Palielinājās visas pamatkapitāla grupas: ieguldījumi iekārtās un mašīnās pieauguši par 14 %, mājokļos un citās ēkās un būvēs – par 5 %, bet intelektuālā īpašuma produktos – par 4 %. No kopējām investīcijām 20 % tika investēti transporta un uzglabāšanas nozarē. Valsts pārvaldes un aizsardzības, obligātās sociālās apdrošināšanas nozarē tika investēti 12 %, bet 11 % ieguldīti apstrādes rūpniecībā.

Preču un pakalpojumu eksporta apjomi 1. ceturksnī palielinājušies par 8 %, bet importa – par 5 %. Pamatā eksportu uz ES valstīm veidoja koksnes, koka un korķa izstrādājumi (izņemot mēbeles) un pārtikas produkti, savukārt importēti tiek pārtikas produkti un automobiļi.

Eksporta pieaugums IKP ietekmēja pozitīvi 5,0 procentpunktu apmērā, bet imports kopējo IKP samazināja par 3,1 procentpunktiem.

Ienākumu aspekts
(faktiskajās cenās, sezonāli un kalendāri neizlīdzināti dati)

2017. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2016. gada 1. ceturksni, par 8% palielinājās darbinieku atalgojums. Šo kāpumu veicināja atalgojuma pieaugums apstrādes rūpniecībā – par 8%, būvniecības nozarē – par 6 %, tirdzniecībā – par 7 % un komunikāciju pakalpojumos – par 16 %. Darbinieku atalgojums veidoja 49 % no IKP. Bruto ienesa un jauktais ienākums palielinājās par 8 %, bet ražošanas un importa nodokļu un subsīdiju saldo samazinājās par 7%.

Nodarbināto vidējā reālā darba alga 2017.gada 1. ceturksnī bija par 3,1 % mazāka par nodarbināto vidējo bruto darba algu, kas saistīts ar inflācijas līmeni 3,2 % apmērā.

Nodarbināto vidējā darba alga

 

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas Baltijas valstīs
(salīdzināmajās cenās sezonāli un kalendāri neizlīdzināts, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

*Saskaņā ar ātro novērtējumu par 1.ceturksni

Iespējamās izmaiņas valdības sektora aprēķinos, maksājumu bilancē un finanšu pakalpojumu nozarēs, kā arī biznesa pakalpojumu indeksi tiks ņemti vērā IKP aprēķinos un ceturkšņa nacionālo kontu sabalansēšanā 85. dienā pēc pārskata ceturkšņa. Papildu informācija būs pieejama CSP datubāzēs 22. jūnijā. Plašāka informācija par IKP pieejama CSP datubāzēs “Iekšzemes kopprodukts”.

 

 

 

 

Mediju jautājumi:
Sanda Rieksta
Informācijas un komunikācijas daļa
E-pasts: media [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366924, 67366621, 27880666
www.twitter.com/CSP_Latvija
www.facebook.com/csplatvija

Papildu informācija par ceturkšņa datiem:
Elita Kalniņa
Ceturkšņu nacionālo kontu daļa
E-pasts: Elita [dot] Kalnina [at] csb [dot] gov [dot] lv
Tālr.: 67366961