Iekšzemes kopprodukts trešajā ceturksnī palielinājies par 4,5%

09.12.2013

Iekšzemes kopprodukts (IKP) 2013.gada trešajā ceturksnī faktiskajās cenās ir 4,3 miljardi latu (6,1 miljardi euro), liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati.

Pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem 2013.gada trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2012.gada trešo ceturksni IKP salīdzināmajās cenās palielinājies par 4,5%, bet pēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem, salīdzinot ar 2013.gada otro ceturksni, pieaudzis par 1,3%. 2013.gada 9 mēnešos IKP salīdzinājumā ar 2012.gada 9 mēnešiem pieaudzis par 4,2% (sezonāli neizlīdzināti dati).

IKP apjoma izmaiņas, 2011.gada pirmais ceturksnis - 2013.gada trešais ceturksnis*
(salīdzināmajās cenās, %)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

* Kopš 30.septembra CSP IKPdatus publicē 2010. gada salīdzināmajās cenās, nomainot atsauces gadu no 2000.gada uz 2010.gadu. Plašāku skaidrojumu par atsauces gada maiņu skatīt CSP 30.septembrī izplatītajā informācijā.

Ražošanas aspekts

2013.gada trešajā ceturksnī, salīdzinot ar pērnā gada trešo ceturksni, nozīmīgu ieguldījumu IKP pieaugumā (0,9 procentpunkti) deva tirdzniecība, kas palielinājās par 5,4%, tai skaitā mazumtirdzniecības pieaugums par 3%. Mazumtirdzniecības palielinājumu veidoja 3% pieaugums pārtikas preču mazumtirdzniecībā un 4% kāpums nepārtikas preču, izņemot auto degvielas, mazumtirdzniecībā. Par 0,4% samazinājās auto degvielas mazumtirdzniecība, kuras īpatsvars nepārtikas preču grupā ir 29%. 

Būvniecība, salīdzinot ar pagājušā gada 3.ceturksni, pieaugusi par 11,6%. Nozares attīstību sekmēja 83% liels pieaugums dzīvojamo māju būvniecībā. Par 21% palielinājās inženierbūvju produkcija ar būtisku apjoma palielinājumu tiltu un tuneļu būvniecībā par 99%, kā arī ostu rekonstrukcijas darbos par 2,3 reizēm. Kritums par 3% bija ēku būvniecībā, tai skaitā ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēku būvēs par 51%, izglītības iestāžu ēku būvēs par 13%.

Šā gada trešajā ceturksnī par 2,5% palielinājās apstrādes rūpniecības temps, kas sekmēja kopējā IKP tempa pieaugumu 0,3 procentpunktu apmērā. Tempa izmaiņas ietekmēja koksnes un koka izstrādājumu ražošanas palielināšanās (20,5% no kopējās apstrādes rūpniecības) par 6%, pieaugums nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā (9,8% no kopējās apstrādes rūpniecības) par 4%, kā arī gatavo metālizstrādājumu ražošanā (8,2% no kopējās apstrādes rūpniecības) – par 6%. Par 6% palielinājās pārtikas produktu ražošana (19,6%). Samazinājās ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana par 10% (3,7% no kopējās apstrādes rūpniecības). Par 69% kritusies metālu ražošanas nozare (1% no kopējās apstrādes rūpniecības).

Par 6,4% vairāk tika iekasēti produktu nodokļi (pievienotās vērtības, akcīzes, muitas nodokļi), kas IKP pieauguma tempu paaugstināja par 0,7 procentpunktiem.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2013.gada 3. ceturksnī

salīdzināmajās cenās, % pret 2012.gada 3. ceturksni

NACE 2. red. nozares

lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A);

5.5

Nozaru struktūra faktiskajās cenās, %

apstrādes rūpniecība (C);

13.8

pārējā rūpniecība (BDE);

3.6

būvniecība (F);

8.5

tirdzniecība (G);

16.9

transports un uzglabāšana (H);

11.3

izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (I);

2.3

informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J);

3.9

finanšu un apdrošināšanas darbības (K);

3.8

operācijas ar nekustamo īpašumu (L);

9.1

komercpakalpojumi (MNS);

7.8

valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O);

5.9

izglītība (P);

3.2

veselība un sociālā aprūpe (Q);

2.5

māksla, izklaide un atpūta (R);

1.9

produktu nodokļi mīnus produktu subsīdijas (D.21-D.31)

x

Izlietojuma aspekts

Faktiskajās cenās 2013. gada trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2012. gada trešo ceturksni privātais galapatēriņš palielinājās par 5,0%. Ir pieauguši izdevumi lielākajās patēriņa grupās: mājokļa uzturēšanai (22% no kopējiem izdevumiem) – par 1,3%, pārtikai (19% no kopējiem izdevumiem) – par 4,7% un transportam (16% no kopējiem izdevumiem) – par 3,8%. Bruto pamatkapitāla veidošana palielinājās par 4,4%, ko sekmēja būvniecības produkcijas apjomu palielināšanās. Preču eksports (71% no kopējā eksporta) samazinājies par 4,1%, bet pakalpojumu eksports palielinājies par 6,4%. Preču importa apjomi (84% no kopējā importa) samazinājušies par 0,7%, bet pakalpojumu imports – par 4,8%. Savukārt valdības galapatēriņš pieaudzis par 9,9%.

 

Iekšzemes kopprodukts pa izlietojuma veidiem

faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Salīdzināmajās cenās 2013.gada trešajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2012.gada trešo ceturksni privātais galapatēriņš pieaudzis par 4,9%, tai skaitā izdevumi mājoklim samazinājušies par 4%, bet izdevumi pārtikai palielinājušies par 2% un transportam – par 7%. Privātā galapatēriņa pieaugums pozitīvi ietekmēja kopējo IKP izaugsmes tempu 3,1 procentpunkta apmērā.

Izdevumi bruto pamatkapitāla veidošanai palielinājās par 3%, kas atstāja 0,8 procentpunktu lielu pozitīvu ietekmi uz IKP. Par 1,4% palielinājās valdības galapatēriņš, kopējo IKP tempu ietekmējot 0,2 procentpunktu apmērā. Preču eksports samazinājies par 4,5%, bet pakalpojumu eksports palielinājies par 7,5%. Tie IKP samazināja par 0,8 procentpunktiem. Savukārt preču importa apjomi samazinājušies par 0,1%, bet pakalpojumu importa apjomi – par 8,1%. Importa samazinājums atstāja pozitīvu ietekmi uz  IKP 0,9 procentpunktu apmērā.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas Baltijas valstīs
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde, Lietuvas statistikas birojs un Igaunijas statistikas birojs

 

Papildu informācija:
Gita Ķiņķevska
Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366791