Iekšzemes kopprodukts otrajā ceturksnī palielinājies par 2,3%

30.09.2014

Iekšzemes kopprodukts (IKP) 2014. gada otrajā ceturksnī faktiskajās cenās ir 5,9 miljardi eiro, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) apkopotie dati.

Pēc sezonāli neizlīdzinātiem datiem 2014. gada otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2013. gada otro ceturksni IKP salīdzināmajās cenās palielinājies par 2,3%, bet pēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem, salīdzinot ar 2014. gada pirmo ceturksni, pieaudzis par 0,9%.

Aprēķini veikti saskaņā ar jauno Eiropas kontu sistēmas (EKS 2010) metodoloģiju.

IKP apjoma izmaiņas, 2012. 1. cet. - 2014. 2. cet.
 (salīdzināmajās cenās, %)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Ražošanas aspekts

Salīdzināmajās cenās 2014. gada otrajā ceturksnī, salīdzinot ar 2013. gada otro ceturksni, par 0,1% palielinājās apstrādes rūpniecības temps, ko ietekmēja pieaugums koksnes un koka izstrādājumu ražošanā – par 7,2% (26,3% no kopējās apstrādes rūpniecības),  pārtikas produktu ražošanā par 3,9% (18,8% no kopējās apstrādes rūpniecības). Samazinājās apģērbu ražošana par 18,0% (2,6% no kopējās apstrādes rūpniecības) un dzērienu ražošana par 17,0% (2,3% no kopējās apstrādes rūpniecības).

Būvniecība pieaugusi par 15,8%. Par 67,3% palielinājās dzīvojamo māju būvniecība (14,4% no kopējās būvniecības), biroju ēku būvniecība – par 18,0% (7,1% no kopējās būvniecības),rūpniecības ražošanas ēku un noliktavu būvniecība – par 30,4% (6,0% no kopējās būvniecības). Kritums par 2,4% bija šoseju, ielu, ceļu skrejceļu un dzelzceļa līniju būvniecībā (19,3% no kopējās būvniecības).

Mazumtirdzniecība palielinājās par 4,3%, tai skaitā auto degvielas mazumtirdzniecības apjomi – par 6,1%. Par 5,9% pieauga pārtikas preču un par 3,4% – nepārtikas preču tirdzniecība.

Transporta nozarē par 11% pieauga kravu pārvadājumi ar autotransportu.

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi sniegti attiecīgi par 6,5% un 6,0% vairāk. Tūrisma biroju darbība paplašinājusies par 4,4%.

Izklaides un atpūtas nozare palielinājās par 12,2%, azartspēļu nozarē pieaugums – par 19,7%.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2014. gada 2. ceturksnī

salīdzināmajās cenās, % pret 2013. gada 2. ceturksni

NACE 2. red. nozares

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība (A)

4,0

Nozaru struktūra faktiskajās cenās, %

apstrādes rūpniecība (C)

12,8

pārējā rūpniecība (BDE)

3,6

būvniecība (F)

6,5

tirdzniecība (G)

13,4

transports un uzglabāšana (H)

9,8

izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi (I)

1,7

informācijas un komunikācijas pakalpojumi (J)

4,5

finanšu un apdrošināšanas darbības (K)

3,8

operācijas ar nekustamo īpašumu (L)

12,9

komercpakalpojumi (MNS)

9,2

valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana (O)

7,4

izglītība (P)

5,0

veselība un sociālā aprūpe (Q)

3,3

māksla, izklaide un atpūta (R)

2,1

produktu nodokļi mīnus produktu subsīdijas       (D.21-D.31)

x

Izlietojuma aspekts

Faktiskajās cenās 2014. gada otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2013. gada otro ceturksni privātais galapatēriņš palielinājās par 2,8%. Pieauga izdevumi divās no lielākajām patēriņa grupām: pārtikai (19% no kopējiem izdevumiem) – par 6,0% un transportam (11% no kopējiem izdevumiem) – par 2,0%. Mājsaimniecību izdevumi mājokļa uzturēšanai, kas veido 23% no kopējiem izdevumiem, palikuši iepriekšējā gada līmenī. Bruto pamatkapitāla veidošana palielinājās par 1,4%. Preču eksports (72% no kopējā eksporta) palielinājies par 1,4%, bet pakalpojumu eksports samazinājies par 2,5%. Preču importa apjomi (86% no kopējā importa) palielinājušies par 2,6%, bet pakalpojumu imports krities par 5,4%. 

Iekšzemes kopprodukts pa izlietojuma veidiem

faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Salīdzināmajās cenās 2014. gada otrajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2013. gada otro ceturksni privātais galapatēriņš pieaudzis par 2,3%,tai skaitā izdevumi pārtikai – par 6,1%, bet izdevumi transportam palielinājušies par 0,7%. Savukārt izdevumi mājokļa uzturēšanai samazinājušies par 0,9%.

Izdevumi bruto pamatkapitāla veidošanai palielinājās par 1,8%. Investīciju apjoms valsts pārvaldes nozarē palielinājies par 18,0%, apstrādes rūpniecībā – par 32,1%. Tomēr rūpniecībā kopumā vērojams investīciju samazinājums par 9,5%.

Preču eksports palielinājies par 3,5%, bet pakalpojumu eksports samazinājies par 2,8%. Preču importa apjomi pieauguši par 3,7%, bet pakalpojumu importa apjomi kritušies par 5,3%.

 

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas Baltijas valstīs
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

CSP ir veikti laikrindu no 1995.gada pirmā ceturkšņa līdz 2014.gada pirmajam ceturksnim pārrēķini saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) Nr.549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā (EKS 2010) un citām izmaiņām.

Plašāka informācija par veiktajām revīzijām pieejama CSP preses ziņojumā 30.09.2014 "Veiktas izmaiņas iekšzemes kopprodukta aprēķinos".

Detalizēta informācija par sezonāli neizlīdzinātām laikrindām publicēta CSP datubāzu sadaļā Iekšzemes kopprodukts.

Detalizētas sezonāli izlīdzinātās laikrindas tiks publicētas CSP datubāzu sadaļā Iekšzemes kopprodukts  š.g. 3.oktobrī.

 

Papildu informācija:
Elita Kalniņa
Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366961