Iekšzemes kopprodukts 2011.gada ceturtajā ceturksnī palielinājies par 5.7%, 2011.gadā – par 5.5%

09.03.2012

Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie sezonāli neizlīdzinātie dati liecina, ka 2011.gadā salīdzinājumā ar 2010.gadu, iekšzemes kopprodukts (IKP) palielinājies par 5.5%, bet 2011.gada ceturtais ceturksnis, salīdzinot ar 2010.gada ceturto ceturksni, palielinājies par 5.7%.

Pēc sezonāli izlīdzinātajiem datiem 2011.gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar 2011.gada trešo ceturksni, IKP pieaudzis par 1.1%.

Gads

Iekšzemes kopprodukts

(sezonāli neizlīdzināti dati)

Iekšzemes kopprodukts uz vienu iedzīvotāju*

milj. Latu

salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu

latos

faktiskajās cenās

2000.gada salīdzināmajās cenās

faktiskajās cenās

2000.gada salīdzināmajās cenās

2010

12 739

6 765

99.7

1.ceturksnis

2 845

1 475

94.5

2. ceturksnis

3 147

1 666

96.5

3. ceturksnis

3 293

1779

103.5

4. ceturksnis

3 454

1 845

103.6

2011

14 161

7 135

105.5

6 862

3 457

1.ceturksnis

3 046

1 527

103.5

1 470

737

2. ceturksnis

3 505

1 760

105.6

1 698

853

3. ceturksnis

3 706

1 897

106.6

1 800

921

4. ceturksnis

3 903

1 951

105.7

1 900

950

* IKP uz vienu iedzīvotāju pārrēķināts saskaņā ar provizoriskajiem 2011.gada tautas skaitīšanas rezultātiem. Dati par IKP uz vienu iedzīvotāju periodam no 2001.-2010.gadam būs pieejami 2012.gada septembrī.

Ražošanas aspekts

2011.gadā IKP izmaiņas noteica apjomu kāpumi šādās nozarēs: tirdzniecībā (īpatsvars IKP struktūrā – 16.9%) – par 8.7%,  apstrādes rūpniecībā (14.1%) – par 11.7%, transporta un uzglabāšanas nozarē (13.0%) – par 8.0%. Izmitināšanas pakalpojumi pieauguši par 23.6%, bet ēdināšanas pakalpojumi – par 21.5% (kopējais nozares īpatsvars IKP ir 1.7%). Būvniecības nozarē (6.1%) apjomi kāpuši par 12.4%.

2011.gada ceturtajā ceturksnī, salīdzinot ar 2010.gada ceturto ceturksni, tirdzniecībā vērojams apjomu pieaugums par 8.5%,  apstrādes rūpniecībā – par 9.1%, transporta un uzglabāšanas nozarē – par 7.5%.I zmitināšanas pakalpojumi pieauguši par 15.8%, bet ēdināšanas pakalpojumi – par 20.8%. Liels apjomu kāpums bija būvniecības nozarē  – par 25.9%.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa darbības veidiem 2011.gada 4. ceturksnī
(NACE 2. red., salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)
A lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība;
C apstrādes rūpniecība;
BDE pārējā rūpniecība;
F būvniecība;
G tirdzniecība;
H transports un uzglabāšana;
I izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi;
J informācijas un komunikācijas pakalpojumi;
K finanšu un apdrošināšanas darbības;
L operācijas ar nekustamo īpašumu;
MNS komercpakalpojumi;
O valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana;
P izglītība;
Q veselība un sociālā apdrošināšana;
R māksla, izklaide un atpūta;
D.21-D.31 produktu nodokļi mīnus produktu subsīdijas

 

Pārmaiņas nozīmīgākajās nozarēs 2011. gada 4. ceturksnī
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni)
MazumtirdzniecībaTransports un uzglabāšana
Apstrādes rūpniecībaBūvniecība

 

Ražošanas aspekta komponenšu ietekme uz iekšzemes kopprodukta izmaiņām
(salīdzināmajās cenās, procentpunkti)

 

Izlietojuma aspekts

2011.gadā (faktiskajās cenās) privātais galapatēriņš palielinājās par 9.6%. Lielākie izdevumi privātajā galapatēriņā bija transportam, kuri pieauguši par 17.6%, pārtikai – par 9.1% un mājokļa uzturēšanai – par 8.8%. Bruto pamatkapitāla veidošana palielinājās par 27.1%, imports – par 27.2% un eksports – par 22.6%. Savukārt, valdības galapatēriņš samazinājies par 0.8%.

2011.gada ceturtajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2010.gada ceturto ceturksni privātais galapatēriņš pieauga par 8.8%. Privātajā galapatēriņā lielākie izdevumi bija transportam, kuri palielinājušies par 16.2%, pārtikai – par 13.4% un mājokļa uzturēšanai – par 4.9%. Bruto pamatkapitāla veidošana palielinājās par 26.0%, savukārt, imports un eksports attiecīgi – par 17.0% un 16.2%. Valdības galapatēriņš samazinājies par 0.9%.

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas pa izlietojuma veidiem
faktiskajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni
salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo ceturksni

Salīdzināmajās cenās 2011.gadā privātajā galapatēriņā vērojama pirkumu apjomu palielināšanās par 4.4%. Izdevumi bruto pamatkapitāla veidošanai palielinājās par 24.6%, bet valdības galapatēriņš – par 1.3%. Preču eksports (72.2% no kopējā eksporta) pieaudzis par 12.0% un pakalpojumu eksports – par 14.0%. Savukārt, preču importa apjomi (83.6% no kopējā importa) pieauguši par 23.0%, bet pakalpojumu importa apjomi palielinājušies par 9.1%.

2011.gada ceturtajā ceturksnī salīdzinājumā ar 2010.gada ceturto ceturksni privātais galapatēriņš audzis par 4.1%, bruto pamatkapitāla veidošana – par 24.7%, bet valdības galapatēriņš – par 0.7%. Preču eksports (71.4% no kopējā eksporta) pieaudzis par 6.6% un pakalpojumu eksports – par 15.8%. Preču imports (83.2% no kopējā importa) palielinājies par 14.3%, bet pakalpojumu importa apjomi – par 6.7%.

Izlietojuma aspekta komponenšu ietekme uz iekšzemes kopprodukta izmaiņām
(salīdzināmajās cenās, procentpunkti)

 

Iekšzemes kopprodukta izmaiņas Baltijas valstīs
(salīdzināmajās cenās, % pret iepriekšējā gada attiecīgo periodu)

 

Preses konferences par iekšzemes kopprodukta izmaiņām 2011. gadā prezentācija (3.2MB).

Sagatavojusi Ceturkšņa nacionālo kontu daļa
Tālr. 67366961
Elita Kalniņa