Iedzīvotāju skaits samazinās lēnāk; dzimstība pieaugusi visos reģionos

12.06.2013

Iedzīvotāju skaits Latvijā 2012. gadā turpināja samazināties, lai gan samazinājuma temps kļuvis lēnāks. Pēc provizoriskiem Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem 2013. gada 1. janvārī pastāvīgo iedzīvotāju skaits bija 2 miljoni 22 tūkstoši, no tiem 1 miljons 95 tūkst. sieviešu un 927 tūkst. vīriešu.

Salīdzinoši Iedzīvotāju skaits 2012. gada 1. janvārī bija 2 miljoni 42 tūkstoši, pēc tautas skaitīšanas datiem 2011. gada 1. martā – 2 miljoni 70 tūkstoši. Tādējādi 2012. gadā Latvijas iedzīvotāju skaits samazinājās par 20,5 tūkstošiem jeb par 1%. Tomēr tas ir mazāk nekā 32,2 tūkst. jeb 1,6% iedzīvotāju skaita samazinājums 2011. gadā.

2012. gadā Latvijas iedzīvotāju skaits, mirušo skaitam pārsniedzot dzimušo skaitu, samazinājies par 9,1 tūkstoti, bet ilgtermiņa migrācijas rezultātā – par 11,4 tūkstošiem.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas, tūkstošos

  

Migrācijas saldo – starpība starp valstī uz pastāvīgu dzīvi vai vismaz uz vienu gadu ieradušos iedzīvotāju skaitu un no tās uz valsti uz pastāvīgu dzīvi vai vismaz uz vienu gadu izbraukušo iedzīvotāju skaitu.

Laika periodā no 2008. gada līdz 2011. gadam Latvijā bija vērojams dzimstības samazinājums, bet 2012. gadā vērojams neliels pieaugums – piedzimuši par 1,1 tūkstoti bērnu vairāk nekā 2011. gadā. Turpina pieaugt otro un trešo bērnu īpatsvars dzimušo kopskaitā.

Dzimstība pieauga visos reģionos, bet visvairāk Rīgas un Pierīgas reģionā – attiecīgi par 7,0%  un 6,1%.

Mirstības rādītāji pēdējos gados ir mainījušies salīdzinoši maz. 2012. gadā nomira 29,0 tūkstoši cilvēku. Visvairāk mirstība pieauga Latgales reģionā – par 4%, bet nedaudz samazinājās Zemgales un Kurzemes reģionos – attiecīgi par 3,7% un 0,2%.

Lai gan kopumā valstī dabiskais pieaugums bija negatīvs, divpadsmit novados – Ādažu, Babītes, Garkalnes, Ikšķiles, Kandavas, Krimuldas, Ķekavas, Mārupes, Ropažu, Salaspils, Siguldas, Stopiņu novados – tas bija pozitīvs. Vislielākais dabiskais pieaugums 2012. gadā bijis Mārupes novadā, kur iedzīvotāju skaits dabiskā pieauguma dēļ palielinājies par 168 iedzīvotājiem.

Galveno demogrāfisko rādītāju dinamika laika posmā no 2010. līdz 2012.gadam

 

2010

2011

2012

Dabiskais pieaugums

-10 259

-9 715

-9 128

Uz 1000 iedzīvotājiem

-4.9

-4.8

-4.5

Dzimušo skaits

19 781

18 825

19 897

Uz 1000 iedzīvotājiem

9.4

9.1

9.8

Mirušo skaits

30 040

28 540

29 025

Uz 1000 iedzīvotājiem

14.3

13.9

14.4

Mirušo zīdaiņu skaits

110

124

125

Uz 1000 dzīvi dzimušajiem

5.6

6.6

6.3

Jaundzimušo mirstība pirmajā dzīves gadā kā viens no svarīgākajiem demogrāfisko situāciju raksturojošajiem rādītājiem Latvijā ir viens no augstākajiem Eiropā. 2011. gadā augstāka zīdaiņu mirstība bija tikai Rumānijā – 9,4 mirušie uz 1000 dzīvi dzimušajiem un Bulgārijā – 8,5. Latvijā šis rādītājs bija 6,6. Arī 2012. gadā Latvijā nomira 125 bērni, nesasnieguši gada vecumu (6,3 uz 1000 dzīvi dzimušajiem). Visaugstākais šis rādītājs bija Latgales reģionā – 10,0 miruši zīdaiņi uz 1000 dzīvi dzimušajiem.

Iedzīvotāju skaita statistikas sagatavošanai CSP ir izstrādājusi jaunu metodoloģiju, kura balstās uz statistiskās klasifikācijas modeli. Modelis ir izveidots, izmantojot 2011. gada tautas skaitīšanas datus un vairāku CSP pieejamo administratīvo reģistru individuālos datus, piem., no Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības informācijas sistēmas u.c. Izstrādātais modelis ir pielietots 2012. gada un 2013. gada iedzīvotāju statistikas novērtējumiem. Ar metodoloģijas aprakstu var iepazīties CSP mājaslapā.

CSP turpina darbu pie ilgtermiņa starptautiskās migrācijas novērtēšanas. Ar ilgtermiņa starptautiskās migrācijas statistiku un detalizētu iedzīvotāju skaita informāciju 2012. gadā CSP iepazīstinās 18. jūlijā CSP organizētā preses konferencē.

Iedzīvotāju skaita datubāzes ar 2012. gada informāciju pieejamas CSP mājaslapas sadaļā „Datubāzes –„Iedzīvotāji: skaits un tā izmaiņas”, „Iedzīvotāji: dzimstība”,  „Iedzīvotāji: mirstība”.

Vēsturiskie tautas skaitīšanas dati kopš 1925. gada līdz pēdējai tautas skaitīšanai 2011. gadā pieejami uzskatāmā un ērti lietojamā „iedzīvotāju eglītes”formātā CSP mājaslapāwww.csb.gov.lv-> Statistikas tēma „Tautas skaitīšana” -> Datu vizualizācija.

Papildu informācija:
Baiba Zukula
Iedzīvotāju statistikas daļa
Tālr. 67366847