Iedzīvotāju skaits samazinās zem divu miljonu robežas

06.06.2014

2014.gada sākumā Latvijā dzīvoja 2 miljoni 1468 iedzīvotāju jeb par 22,4 tūkstošiem mazāk nekā pirms gada. Iedzīvotāju skaita samazinājuma temps 2013.gadā bija 1,10 % salīdzinājumā ar 1,03% 2012.gadā. No visiem iedzīvotājiem 917,1 tūkstotis jeb 45,8% bija vīrieši un 1084,4 tūkstoši (54,2%) – sievietes.

2014.gadā iedzīvotāju skaits Latvijā turpina samazināties – maija sākumā valstī dzīvoja 1 miljons 997,5 tūkstoši iedzīvotāju. Iedzīvotāju skaits samazinās gan dabiskā pieauguma (mirušo skaita pārsvars pār dzimušo skaitu), gan migrācijas dēļ.

2013.gadā Latvijā piedzima 20,6 tūkstoši, bet nomira 28,7 tūkstoši cilvēku. Dabiskās kustības rezultātā iedzīvotāju skaits samazinājās par 8,1 tūkstoti (2012.gadā – par 9,1 tūkstoti.). Ilgtermiņa starptautiskās migrācijas rezultātā iedzīvotāju skaits samazinājās par 14,3 tūkstošiem (2012.gadā – par 11,9 tūkstošiem). 2013.gadā Latvijā no citām valstīm ieradās 8,3 tūkstoši, bet emigrēja 22,6 tūkstoši cilvēku.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas, tūkstošos

Datu avots: Centrālā Statistikas pārvalde

Nelielā dzimstības pieauguma rezultātā mainījies iedzīvotāju skaits līdz darbspējas vecumam (0-14 gadi). 2013.gadā tas pieaudzis par vairāk nekā 2 tūkstošiem un iedzīvotāju kopskaitā 2014.gada sākumā šīs vecuma grupas iedzīvotāju īpatsvars bija 14,7% (pirms gada – 14,4%). Pērnā gada laikā par nepilniem 2 tūkstošiem pieauga arī iedzīvotāju skaits virs darbspējas vecumā no 62 gadiem, un to īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā palielinājās no 22,4% 2013.gada sākumā līdz 22,7% šogad. Jāatzīmē, ka 2013.gadā, galvenokārt emigrācijas rezultātā, būtiski samazinājās darbspējīgo iedzīvotāju skaits – par 26 tūkstošiem jeb 2% (mirušo skaits darbspējas vecumā bija nepilni 6 tūkstoši).

Apkopojot informāciju par Latvijas iedzīvotāju etnisko sastāvu, redzams, ka 2013.gadā samazinājās visu Latvijas lielāko tautību iedzīvotāju skaits: latviešu – par 8,4 tūkstošiem, krievu – par 10,3 tūkstošiem, ukraiņu, poļu baltkrievu – par 1,1-1,6 tūkstošiem. Latviešu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā, neskatoties uz absolūtā skaita samazinājumu, pieaudzis no 61,1% 2013.gada sākumā līdz 61,4% šī gada sākumā.

Iedzīvotāju etniskais sastāvs 2014.gada sākumā (procentos)

Datu avots: Centrālā statistikas pārvalde

Gada laikā iedzīvotāju skaits visvairāk samazinājās Latgales reģionā – par 6,4 tūkstošiem. Kurzemes reģions zaudēja 4,7 tūkstošus, Vidzemes – 4,0, Zemgales – 4,0, Pierīgas reģions – 2,9 tūkstošus iedzīvotāju. 

Jau trīs gadus pēc kārtas Latvijā pieaug dzimušo skaits. 2013.gadā piedzima 20 596 bērni, un tas ir par 699 jaundzimušajiem vairāk nekā 2012.gadā. Dzimušo skaits uz 1000 iedzīvotājiem pieauga no 9,1 2011.gadā līdz 10,2 2013.gadā.

Pagājušajā gadā Latvijā nomira 28 691 iedzīvotājs, kas ir par 334 cilvēkiem mazāk nekā 2012.gadā. Mirstība  uz 1000 vidējiem iedzīvotājiem palika iepriekšējā gada līmenī – 14,3 mirušie. Īpaši jāatzīmē tas, ka pagājušajā gadā būtiski samazinājās zīdaiņu mirstība - nomira 91 bērns pirmajā dzīves gadā, kas ir par 34 mazāk nekā 2012.gadā. Zīdaiņu mirstība uz 1000 dzīvi dzimušajiem samazinājās no 6,3 mirušajiem 2012.gadā līdz 4,4 – pagājušajā gadā.

Latvijas demogrāfiskās attīstības rādītāji 2011.-2013.gadā

 

2011

2012

2013

2013.gadā pret 2012.gadu, procentos

2013.gadā uz
1 000 
iedzīvotājiem

Noslēgto laulību skaits

10 760

11 244

11 436

+1,7

5,7

Šķirto laulību skaits

8 302

7 311

7 031

-3,8

3,5

Dzimušo skaits

18 825

19 897

20 596

+3,5

10,2

Mirušo skaits

28 540

29 025

28 691

-1,2

14,3

Iedzīvotāju skaita aprēķini veikti atbilstoši CSP 2012.gadā izstrādātajai iedzīvotāju skaita novērtēšanas metodei. Katram Latvijā reģistrētam iedzīvotājam ir novērtēts faktiskais dzīves vietas statuss gada sākumā. Tā novērtēšanai ir izstrādāts loģistiskās regresijas modelis. Veicot novērtējumu, tiek analizēts plašs administratīvo datu klāsts personu līmenī. Sagatavotās informācijas kvalitāte tiek vērtēta, izmantojot CSP organizēto apsekojumu datus, pašvaldību apkopoto informāciju par izsniegtajiem pabalstiem, kā arī citu informāciju personu līmenī. Minētās metodes kvalitātes novērtējums tiks veikts, 2015. gadā organizējot mikro tautas skaitīšanu.

Informācija par iedzīvotāju skaitu administratīvajās teritorijās 2014.gada sākumā, kā arī dati par galvenajiem demogrāfiskajiem rādītājiem pieejami CSP datubāzē. CSP mājaslapā iespējams iepazīties arī ar detalizētu iedzīvotāju skaita novērtējuma metodoloģijas aprakstu.

 

Papildu informācija:
Baiba Zukula
Sociālās statistikas departamenta direktora vietniece
Tālr. 67366847